ZGŁOSZENIE ONLINE

31 grudnia 2024

NIEDOZWOLONE KLAUZULE ABUZYWNE W UMOWACH DEWELOPERSKICH przed oraz po 1 lipca 2022 roku w praktyce

2024 r. -  Online
Godz.: 10:00 - 15:00

 OPIS  |  KORZYŚCI  |  ADRESACI  |  PROGRAM  |  PRELEGENCI  |  METODY  |  CENA  |  WARUNKI UCZESTNICTWA

 


Niedozwolone klauzule abuzywne w umowach deweloperskich - OPIS SZKOLENIA

Kształtowanie treści umów deweloperskich zarówno pod rządami „starej” ustawy deweloperskiej jak i „nowej” z pewnością nie należy do zadań łatwych, a to
z tego prostego powodu, że umowy abuzywne zawierane są z konsumentami. Stąd też po stronie deweloperów występuje podwójny stopień trudności, bowiem nie tylko zadbać muszą o zgodność postanowień umownych z przepisami ustawy, lecz także o sporządzenie wzoru umowy w sposób nie powodujący naruszenia treści artykułu 385³ k.c. dotyczącego niedozwolonych klauzul umownych.

 KORZYŚCI

 • Poznasz aktualny stan prawny w zakresie klauzul niedozwolonych w umowach deweloperskich
 • Dowiesz się jak zmieniła się kontrola organów państwowych w zakresie klauzul niedozwolonych i co z tego wynika dla deweloperów
 • Przedstawimy Ci i omówimy treści poszczególnych klauzul niedozwolonych w umowach deweloperskich
 • Omówimy sytuację osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie stosowania wobec nich przepisów o klauzulach niedozwolonych

 ADRESACI

 • Firmy deweloperskie i budowlane
 • Prawnicy i kancelarie obsługujące firmy deweloperskie
 • Pośrednicy nieruchomości w obrocie budowlanym
 • Pracownicy banków
 • Wszystkie podmioty współpracujące z branżą nieruchomości

 PROGRAM
​​​​​​

 1. Jakie są skutki uznania przez organy państwowe klauzul umownych za niedozwolone?
 2. Kto pod rządami nowej ustawy deweloperskiej może powoływać się na klauzule abuzywne?
 3. Czy postanowienia umowne sprzeczne z ustawą deweloperską, można uznać za niedozwolone postanowienia umowne?
 4. Jaka jest odpowiedzialność notariusza za zastosowanie we wzorcach umów deweloperskich klauzul niedozwolonych?
 5. Czy deweloper ma obowiązek znać treść klauzul umownych uznanych za niedozwolone w umowach stosowanych przez innych deweloperów?
 6. Jak skutecznie formułować treść zapisów umownych, żeby uniknąć klauzul niedozwolonych?
 7. Co grozi deweloperowi, jeśli w umowie znajdują się jednak zapisy abuzywne niedozwolone?
 8.  Co najlepiej zrobić z takiej sytuacji?
 9. Jak sprawdzić czy dana klauzula jest lub może stanowić klauzulę abuzywną?
 10. Czy pod rządami nowej ustawy deweloperskiej osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może powoływać się na klauzule niedozwolone?
 11. Jak zmienił się model kontroli abstrakcyjnej niedozwolonych postanowień wzorców umowy?
 12. O które klauzule niedozwolone poszerzony został rejestr klauzul niedozwolonych?
 13. Które umowy z nowej ustawy deweloperskiej mogą być objęte reżimem odpowiedzialności z tytułu stosowania klauzul niedozwolonych?
 14. W jakich sytuacjach w odniesieniu do umów deweloperskich można uznać, że postanowienia umowne były indywidualnie uzgadniane z konsumentem
 15. Które postanowienia umowne w umowach deweloperskich zawieranych w oparciu o przepisy nowej ustawy mogą być uznane za nieważne, a które za niedozwolone?
   


PRELEGENCI

Ekspert z zakresu prawa nieruchomości, prawa kontraktowego i budowlanego, prawa użytkowania wieczystego z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Autor wielu specjalistycznych publikacji prasowych, w tym z zakresu prawa nieruchomości  - „Całkowicie Nowa Ustawa Deweloperska – Omówienie Regulacji” w miesięczniku C.H. Beck Nieruchomości. Wieloletni wykładowca na szkoleniach stacjonarnych i webinarach, w tym z zakresu prawa kontraktowego, sposobów umownego zabezpieczania wierzytelności pieniężnych oraz prawa budowlanego, z zakresu prawa nieruchomości: sprzedaży nieruchomości zadłużonych, przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, ustanawiania służebności przesyłu, skargi pauliańskiej, najmu krótkoterminowego. Praktyk i wieloletni współpracownik ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm.

 METODY SZKOLENIA

- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting, Teams
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie emailem lub przez formularz online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa: indywidualny link do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 CENA SZKOLENIA

799 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 11.01.2023 r.
899 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 11.01.2023 r.

W cenie szkolenia
udział w szkoleniu dla jednej osoby, certyfikat, materiały szkoleniowe wersji elektronicznej

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na rachunek mBank S.A., nr konta:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 


 

Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

KONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E:  szkolenia@deway.pl

UDOSTĘPNIJ 
 

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW