Cykl konferencji „NOWA USTAWA DEWELOPERSKA - kluczowe zmiany od
1 lipca 2022 r.”, które odbyły się w roku 2021 i 2022, zgromadziły liczne grono praktyków z największych firm deweloperskich, co zagwarantowało merytoryczne dyskusje.

Podczas konferencji w gronie prelegentów wystąpili przedstawiciele renomowanych Kancelarii Prawnych z Warszawy i Gdańska. Taka różnorodność zarówno wśród prelegentów jak i uczestników, sprzyjała szerokiej wymianie doświadczeń.

Podczas spotkania omówiono m.in. najbardziej aktualne przepisy nowej ustawy deweloperskiej pod kątem zmian jakie czekają branżę deweloperską począwszy od 1 lipca 2022 roku, w związku z wejściem w życie nowej regulacji. Zostały wskazane katalogi podmiotów wyłączonych dotychczas z obowiązku
i zakresu jej stosowania. Omówiono zmienione mechanizmy 
ochronne, ustanowione na rzecz nabywców. Przybliżono problematyki związane
 z wprowadzeniem przepisów dotyczących Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Uczestnicy podkreślali oryginalność programu opartego na praktycznych przykładach oraz wysoki poziom merytoryczny prelekcji.

Prelegentom dziękujemy za ciekawe wystąpienia oraz praktyczne wskazówki
a uczestnikom za przybycie na spotkanie oraz aktywny udział w dyskusjach.

Cykl konferencji dla praktyków
NOWA USTAWA DEWELOPERSKA
- kluczowe zmiany od 1 lipca 2022 r.

Konferencja "Nowe zasady znakowania środków spożywczych" (Warszawa, Hotel Westin) zgromadziła ponad 200 przedstawicieli branży spożywczej.
Udział doskonałych ekspertów łączących wiedzę na najwyższym poziomie z wieloletnim doświadczeniem praktycznym pozwolił uczestnikom spotkania na uzyskanie aktualnych informacji o najnowszych zmianach. W trakcie wykładów prelegenci położyli szczególny nacisk na sprawy najistotniejsze i praktyczne z punktu widzenia codziennej pracy osób odpowiedzialnych w organizacjach. 

Partnerzy merytoryczni zaangażowani w spotkanie reprezentowali najbardziej kompetentne instytucje w Polsce:

 • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Instytutu Żywności  i Żywienia
 • Państwowego Zakładu Higieny
 • Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych

 

Organizatorzy składają szczególne podziękowania Ekspertom za zaangażowanie, poświęcony czas i wygłoszenie podczas spotkania prelekcji na najwyższym poziomie.

Zasady znakowania środków spożywczych
- najnowsze zmiany

Konferencja "Nowa ustawa deweloperska" (Warszawa, Hotel Holidy Inn) poświęcona była rewolucyjnym zmianą w prawie.  Szczególnym zainteresowaniem cieszył się panel dyskusyjny, podsumowujący najbardziej interesujące zagadnienia dotyczące nowej ustawy.
Blisko 150 uczestników oraz potrzeba otwartej dyskusji na temat nowej ustawy są dowodem na to, iż temat ten jest bardzo interesujący i takie spotkania są niezwykle potrzebne.

Dziękujemy Uczestnikom za aktywny udział i dyskusje oraz bardzo pozytywne informacje zwrotne o spotkaniu.
Gratulujemy naszym Prelegentom i bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.
Swoje prelekcje wygłosili przedstawiciele renomowanych Kancelarii Prawnych:

 • Kancelaria Deloitte Legal
 • Kancelaria BEITEN BURKHARDT P. Daszkowski Sp.k.
 • Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k.
 • Wierzbicki – Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k.
 • Okolski Kancelaria Radcowska
 • BMSP Boryczko Malinowska Świątkowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
 • Kancelaria Prawna Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.
   

Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach.

Ustawa deweloperska
- zmiany w prawie

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW