ZGŁOSZENIE ONLINE

31 grudnia 2025

Rewolucja w elektronizacji: kurs zamówienia publiczne - praktyczne warsztaty online

2024r. - Online
Godz.: 9:00 - 15:00

 OPIS  |  KORZYŚCI  |  ADRESACI  |  PROGRAM  |  PRELEGENCI  |  METODY  |  CENA  |  WARUNKI UCZESTNICTWA

 


Kurs zamówienia publiczne - OPIS SZKOLENIA

Z początkiem 2021 roku wejdą w życie rewolucyjne przepisy w zakresie Prawa zamówień publicznych. Elektronizacja zamówień publicznych będzie największym wyzwaniem dla zamawiających i wykonawców. Przygotowane specjalnie dla Państwa warsztaty poprowadzi ceniony w Polsce ekspert który od ponad 16 lat specjalizuje się w  elektronicznych instrumentach zamówień publicznych. Będziecie mieli Państwo jedyną możliwość przetestowania narzędzi które będą stosowane w komunikacji elektronicznej w postępowaniu przetargowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 KORZYŚCI

 • Dowiesz się jak zminimalizować błędy w postępowaniu elektronicznym
 • Jak przygotować wymaganą dokumentację zgodnie z aktualnym prawem
 • Jak poświadczyć dokumenty za zgodność z oryginałem
 • Zapoznasz się z procedurami otwarcia, badania i oceny ofert podpisanych elektronicznie
 • Jak rozwiązać problemy pojawiające się w elektronicznych plikach
 • Zapoznasz się z zapisami jakie muszą znaleźć się w SWZ
 • Jak składać elektroniczne oferty, oświadczenia i wyjaśnienia
 • Jak dokonać weryfikacji podpisów elektronicznych

 ADRESACI
 

 • Pracownicy jednostek samorządowych i administracji państwowej
 • Specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, wymiarze sprawiedliwości, służbach mundurowych, szkolnictwie, ośrodkach pomocy społecznej i urzędach pracy
 • Członkowie komisji przetargowych
 • Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne we wszystkich branżach
 • Wszystkie osoby które chcą poszerzyć wiedzę na temat elektronizacji zamówień publicznych

 PROGRAM: Kurs specjalista ds zamówień publicznych online
 

Część 1

Jakie nowe obowiązki nakłada na zamawiającego pełna komunikacja elektroniczna po 1 stycznia 2021 r.   

 • Które dokumenty należy przesyłać elektronicznie?  Jakie narzędzia należą do środków komunikacji elektronicznej według ustawy o świadczeniu usług   drogą elektronicznych? Czy jest dopuszczalna komunikacja mailowa?
   
 • Pułapki platform do komunikacji elektronicznej – Co w wypadku pojawienia się na platformie technicznych problemów w trakcie wymiany dokumentów czy otwarcia ofert?
   
 • Nowa specyfikacja zamówień publicznych – wzorcowe zapisy, jakie  muszą się znaleźć w SWZ, dotyczące wymagań technicznych połączenia, formatu przesyłanych danych, parametrów wykorzystywanego sprzętu
   
 • Kiedy oryginał a kiedy kopia dokumentu – jak w praktyce należy poświadczać dokumenty za zgodność z oryginałem? Jaka jest różnica między formą a postacią dokumentu? Jak traktować skan dokumentu papierowego?
   
 • Nowe procedury otwarcia, badania i oceny ofert opatrzonych elektronicznym podpisem – w jaki sposób pobierać i otwierać oferty? Jak wzywać do wyjaśnień i uzupełnień dokumentacji poświadczającej spełnienie warunków?
   


Część 2

Składanie ofert, oświadczeń i wyjaśnień po 1 stycznia 2021 r.

 • Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji – w jaki sposób zadawać pytania do SWZ po wdrożeniu elektronizacji?
 • Nowe procedury składania oświadczeń, w tym JEDZ, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert w postaci elektronicznej. Które dokumenty i oświadczenia nie muszą zawierać podpisu kwalifikowanego?
 • Czy można powierzyć własny podpis elektroniczny innej osobie? Kto powinien podpisać ofertę i jak powinno brzmieć pełnomocnictwo? Jakie są skutki niepodpisania oferty elektronicznym podpisem?
 • Jak należy przygotować dokumenty podmiotów trzecich w formie elektronicznej? Kto powinien je podpisać elektronicznie?
 • Wadium – czy załączenie skanu gwarancji bankowej jest traktowane jako dokument elektroniczny – problemy związane z poświadczaniem zgodności kopii dokumentów z oryginałem
 • Tajemnica przedsiębiorstwa po elektronizacji – jak skutecznie ją zastrzec?
   


Część 3

Praktyczne rozwiązania najczęstszych problemów z podpisywaniem i weryfikacją plików elektronicznych

 • Jak przygotować się do pracy z dokumentami elektronicznymi – przegląd dostępnych oprogramowań i wymagań sprzętowych
   
 • W jaki sposób skonfigurować podpis kwalifikowany w ADOBE READER? Jak podpisywać dokument PDF podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. Treść podpisana a informacja o podpisie w formacie XAdES
   
 • Jak podpisywać plik w formacie innym niż PDF (.doc, .xls, .odt itp.)?
   
 • Na czym polega podpis zewnętrzny i podpis wewnętrzny, podpis otoczony i otaczający?
   
 • Co w wypadku wymogu wielokrotnego podpisywania tego samego dokumentu PDF lub konieczności potwierdzenia więcej niż jednego dokumentu?
   
 • Weryfikacja dokumentu PDF  – jak sprawdzić status certyfikatu i wykluczyć ingerencję w dokument?
   
 • Plik podpisany – jak go odczytać w formacie XAdES? Co w wypadku wielu plików podpisanych jednym podpisem
   
 • Integralność podpisu w formacie XAdES – jak ją zweryfikować w zależności od typu podpisu? Jak ponownie sprawdzić integralność pliku po modyfikacji pliku w formacie XAdES?
   
 • Elektroniczne zaświadczenia ZUS, US, KRK w formacie xml a problem wizualizacji PDF
   
 • Nowe podpisy dopuszczone w zamówieniach publicznych po 1 stycznia 2021 r. – jak stosować i weryfikować podpis zaufany i osobisty? Co w wypadku jednoczesnego użycia różnych podpisów na jednym dokumencie?

   


PRELEGENCI

Praktyk zamówień publicznych, współtwórca pierwszej polskiej platformy przetargowej dla zamówień publicznych. Zgromadził wyjątkową wiedzę
o procedurach elektronicznych w zamówieniach publicznych w toku ich licznych wdrożeń w sektorze publicznym i prywatnym od roku 2004. Członek zespołu badawczego projektu Urzędu Zamówień Publicznych „Informatyzacja zamówień publicznych” pod kierownictwem prof. Andrzeja Borowicza. Autor wielu publikacji,  wykładowca licznych konferencji i szkoleń.
 METODY SZKOLENIA

- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting, LiveWebinar
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie emailem lub przez formularz  online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa: indywidualny kod dostępu, link  do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link  i kod dostępu
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 CENA SZKOLENIA

599 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 20.11.2020r.
699 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 20.11.2020r

W cenie szkolenia
- udział w szkoleniu dla jednej osoby- certyfikat- materiały szkoleniowe w pdf

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto mBank  nr:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 


 

Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E:  szkolenia@deway.pl

UDOSTĘPNIJ  

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW