ZGŁOSZENIE ONLINE

25 marca 2024

Nowa Ustawa Deweloperska i DFG – problemy praktyczne - szkolenie

25 marca 2024 r. -  Online
Godz.: 10:00 - 15:00

 OPIS  |  KORZYŚCI  |  ADRESACI  |  PROGRAM  |  PRELEGENCI  |  METODY  |  CENA  |  WARUNKI UCZESTNICTWA

 


Nowa ustawa deweloperska szkolenie - OPIS

Celem szkolenia jest przybliżenie najczęściej pojawiających się problemów praktycznych na tle obowiązywania nowej ustawy oraz znalezienie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. 
 KORZYŚCI

 • Dowiesz się o błędnym stosowaniu przepisów ustawy do umów
 • Poznasz kontrowersyjne przypadki w procesie inwestycyjnym
 • Upewnisz się czy pomijasz istotne regulacje w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego
 • Przedstawimy Ci, jak wygląda praktyczne ujęcie obowiązków, które na poszczególne podmioty nakłada ustawa
 • Będziesz wiedział jak wygląda odpowiedzialność deweloperów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • Poznasz praktyki banków w postępowaniach sądowych

 ADRESACI

 • Firmy deweloperskie i budowlane
 • Prawnicy i kancelarie obsługujące firmy deweloperskie
 • Pośrednicy nieruchomości w obrocie budowlanym
 • Pracownicy banków
 • Wszystkie podmioty współpracujące z branżą nieruchomości
 • Wszystkie osoby, zainteresowane wpływem nowelizacji ustawy deweloperskiej na działalność branży

 PROGRAM
​​​​​​

 1. Czy wiesz, do których umów stosuje się przepisy ustawy deweloperskiej, a do których nie?
 2. Czym się różni cesja praw z umowy deweloperskiej od sprzedaży ekspektatywy?
 3. Na czym polega ustawowy zakaz cesji wierzytelności z umowy deweloperskiej? Od kiedy obowiązuje i do kogo ma zastosowanie?
 4. Jak zawierać umowy, gdy nabywcą nie będzie podmiot zdefiniowany ustawowo?
 5. Jaki wpływ ma nowe ujęcie konsumenta na możliwość powoływania się na klauzule abuzywne w umowach zawieranych przez deweloperów?
 6. Jak poradzić sobie w przypadku śmierci nabywcy z umowy deweloperskiej w kontekście braku możliwości zawarcia umowy przenoszącej własność i zwolnienia środków zdeponowanych na rachunkach powiernicznych?
 7. Do jakiego stopnia bank i na którym etapie ma prawo ingerować w treść zawieranej umowy, z uwzględnieniem różnic na etapie banku prowadzącego rachunki powiernicze, a banku kredytującego nabywców?
 8. Jak praktycznie podejść do zawierania umów rezerwacyjnych? 
 9. Które istotne regulacje zostały pominięte w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego?
 10. Jak wyglądają praktyczne aspekty wydzielenia zadań inwestycyjnych przez deweloperów?
 11. Jak poradzić sobie z zawieraniem umów w przedmiocie lokali użytkowych w kontekście przepisów nowej ustawy?
 12. Jak praktycznie wypełniać obowiązki informacyjne deweloperów oraz jak radzić sobie z rozszerzonym zakresem informacji, które muszą znaleźć się w nowym prospekcie informacyjnym;
 13. Jak w praktyce wyglądają odbiory lokali czy domów, zwłaszcza w przypadku występowania wad tzw. istotnych?
 14. W jakich sytuacjach bank ma obowiązek wypłaty środków na rzecz nabywców w przypadku odstąpienia od umowy? – problemy praktyczne i luka ustawowa;
 15. Jak obecnie wygląda odpowiedzialność deweloperów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy?
 16. Jakie są obowiązki i uprawnienia banków w kontekście ew. wad prawnych i fizycznych przedmiotu umowy?
 17. Jak wygląda udział banków w postępowaniach sądowych o przeniesienie własności przedmiotu umowy oraz postępowaniach dotyczących odpowiedzialności kontraktowej deweloperów?
 18. Jak wyglądają procesowe aspekty zgody lub braku zgody banku lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności na nabywcę lub przeniesienie na nabywcę prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym?
 19. Jak radzić sobie z wykreśleniem hipoteki z wpisanym administratorem hipoteki z ustawy o księgach wieczystych i hipotece lub z ustawy o obligacjach.
   


PRELEGENCI

Ekspert z zakresu prawa nieruchomości, prawa kontraktowego i budowlanego, prawa użytkowania wieczystego z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Autor wielu specjalistycznych publikacji prasowych, w tym z zakresu prawa nieruchomości  - „Całkowicie Nowa Ustawa Deweloperska – Omówienie Regulacji” w miesięczniku C.H. Beck Nieruchomości. Wieloletni wykładowca na szkoleniach stacjonarnych i webinarach, w tym z zakresu prawa kontraktowego, sposobów umownego zabezpieczania wierzytelności pieniężnych oraz prawa budowlanego, z zakresu prawa nieruchomości: sprzedaży nieruchomości zadłużonych, przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, ustanawiania służebności przesyłu, skargi pauliańskiej, najmu krótkoterminowego. Praktyk i wieloletni współpracownik ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm.

 METODY SZKOLENIA

- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting, Teams
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie przez formularz  online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa link do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 CENA SZKOLENIA

899 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 15.03.2024 r.
999 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 15.03.2024 r.

W cenie szkolenia
udział w szkoleniu dla jednej osoby, certyfikat, materiały szkoleniowe wersji elektronicznej

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na rachunek mBank S.A., nr konta:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 


 

Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

KONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E:  szkolenia@deway.pl

 

PARTNERZY MEDIALNI

UDOSTĘPNIJ 

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW