ZGŁOSZENIE ONLINE

31 grudnia 2024

Substancje dodatkowe, aromaty i enzymy do żywności - zastosowanie przepisów w praktyce

2024  r. - Online
Godz.: 9:00 - 15:00

 OPIS  |  KORZYŚCI  |  ADRESACI  |  PROGRAM  |  PRELEGENCI  |  METODY  |  CENA  |  WARUNKI UCZESTNICTWA

 


OPIS SZKOLENIA

Na szkoleniu przedstawimy aktualne przepisy Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów oraz planowane zmiany w tym zakresie. Szczegółowo omówimy zastosowanie tych przepisów w praktyce a także pokażemy na przykładach konkretnych produktów, jak rozwiązywać najczęściej pojawiające się problemy.
 KORZYŚCI

 • Zapoznasz się z najnowszymi zmianami prawnymi Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów w 2021 r.
 • Powiemy Ci o planowanych zmianach w prawie
 • Będziesz wiedział jak zakwalifikować produkt do odpowiedniej kategorii
 • Powiemy Ci, jak w praktyce stosować nowe regulacje
 • Przedstawimy Ci przewodniki Komisji Europejskiej: przewodnik dotyczący zasady przenoszenia oraz przewodnik w zakresie klasyfikacji enzymów
 • Wyjaśnimy Ci wątpliwości i pokażemy kierunki rozwiązywania problemów

 ADRESACI

 • Producenci i dystrybutorzy preparatów/półproduktów przeznaczonych do stosowania w produkcji żywności
 • Producenci żywności stosujący preparaty/półprodukty
 • Pracownicy organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością stosowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów w preparatach/półproduktach jak również w produktach finalnych

 PROGRAM

 1. Unijne wykazy substancji dodatkowych - załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych
  - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
     nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności
  - kategoryzacja produktów spożywczych pod kątem możliwości dodawania substancji dodatkowych - przyporządkowanie produktu do danej kategorii,
     przewodnik po kategoriach i podkategoriach środków spożywczych
  - wymagania dla produktu z danej kategorii a zasada przenoszenia
  - zmiany unijnej listy substancji dodatkowych- nowe przepisy w zakresie suplementów diety, substancje zawierające glin, nowe substancje dodatkowe lub
     nowe zastosowania substancji dodatkowych
  - unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i
     składnikach odżywczych – praktyczne znaczenie dla producentów żywności
   
 2. Inne prace Unii Europejskiej w zakresie substancji dodatkowych:
  - przewodnik dotyczący rozróżniania składników żywności o właściwościach barwiących (np. ekstrakty z roślin) a barwnikami – problemy interpretacyjne i
     konsekwencje dla producentów żywności
  - projekt przewodnika w zakresie zasady przenoszenia (ang. carry-over)
  - plan prac Komisji Europejskiej na 2015 rok – jakich zmian w zakresie substancji dodatkowych należy się spodziewać w najbliższym czasie.
 3. Unijny wykaz substancji aromatycznych oraz rozporządzenie Komisji w sprawie aromatów dymu wędzarniczego
   - zapisy rozporządzenia Komisji nr 872/2012 w sprawie wykazu substancji aromatycznych i ich praktyczne znaczenie dla producentów żywności
   - okresy przejściowe dla aromatów
   - problemy wynikające z uregulowania aromatów dymu wędzarniczego – rozporządzenie Komisji, wędzenie tradycyjne a stosowanie aromatów dymu
      wędzarniczego
  - nowe wytyczne w zakresie znakowania środków spożywczych zawierających aromaty (m.in. znakowanie ekstraktów oraz aromatów naturalnych)
 4. Prace Komisji w zakresie unijnego wykazu enzymów oraz znakowanie środków spożywczych zawierających enzymy
 5. Interpretacja obowiązujących przepisów

         - deklarowanie nazw substancji dodatkowych na etykietach produktów
         - interpretacje w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, dotyczące umieszczania rysunków owoców/warzyw na opakowaniach produktów
            zawierających w składzie aromaty
         - przykłady interpretacji przepisów w zakresie substancji dodatkowych w przypadkach niejednoznacznego sformułowania w akcie prawnym, np. dla
            produktów z nadzieniem
 PRELEGENCI

Kierownik Pracowni Badania Substancji Dodatkowych do Żywności w Państwowym Zakładzie Higieny - Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego.
Przedstawiciel Polski czynnie uczestniczący w pracach Grup Roboczych Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej ds. Substancji Dodatkowych i Aromatów  oraz Komisji Kodeksu Żywnościowego ds. Substancji Dodatkowych. Jako ceniony ekspert bierze udział w pracach dotyczących tworzonego prawa krajowego i wspólnotowego z zakresu substancji dodatkowych, opracowywaniem opinii i ekspertyz. Stały prelegent prowadzący szkolenia dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 METODY SZKOLENIA
(tylko dla formuły online)

- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting, Teams
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie emailem lub przez formularz  online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa: indywidualny kod dostępu, link  do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link  i kod dostępu
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 CENA SZKOLENIA

699 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 1.02.2022 r.
799 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 1.02.2022 r.

W cenie szkolenia
Stacjonarne: udział w szkoleniu dla jednej osoby, lunch, przerwy kawowe, certyfikat, materiały szkoleniowe
Online: udział w szkoleniu dla jednej osoby, certyfikat, materiały szkoleniowe w .pdf

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na rachunek mBank S.A., nr konta:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 


 

Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E:  szkolenia@deway.pl

UDOSTĘPNIJ 

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW