ZGŁOSZENIE ONLINE

31 października 2023

Prawo krajowe oraz UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych - nowe regulacje, projektowane zmiany, praktyczne podejście środowiskowe-2

28 czerwca 2023 r. - Online
Godz.: 9:00 - 15:00

 



OPIS  |  KORZYŚCI  |  ADRESACI  |  PROGRAM  |  PRELEGENCI  |  METODY  |  CENA  |  WARUNKI UCZESTNICTWA

 


OPIS SZKOLENIA

Szkolenie praktyczne na którym przedstawimy regulacje prawne, projektowane zmiany i praktyczne działanie środowiskowe.
 



KORZYŚCI

 • Dowiesz się o aktualnych regulacjach prawnych i odpowiedzialności
 • Poznasz projektowane zmiany w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych
 • Unikniesz zagrożeń przy wprowadzaniu opakowań
 • Powiemy Ci o karach i możliwościach ich uniknięcia

 



ADRESACI

 • Producenci materiałów opakowaniowych i opakowań
 • Firmy wprowadzające produkty w opakowaniach

 



PROGRAM

 1. Opakowania a środowisko w ujęciu regulacji prawnych i normatywnych UE
  - Regulacje prawne UE
  - Propozycje nowych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w ramach unijnegovmodelu gospodarki w obiegu zamkniętym
  - Krajowy system prawny
  - Odpowiedzialność przedsiębiorców za odpady opakowaniowe
  - Wymagania dotyczące opakowań określone w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
  - Ocena zgodności opakowań 
   
 2. Model gospodarki odpadowej w obiegu zamkniętym
  - Zamknięty obieg opakowań
  - Rozszerzona odpowiedzialność producenta ROP i ekomodulacja
  - Odpowiedzialność przedsiębiorców (WIOŚ)
  - Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów
  - Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych
   
 3. Oznakowanie opakowań związane z ochroną środowiska
  - Funkcje znaków i symboli graficznych umieszczanych na opakowaniach
  - Znaki związane z wymaganiami ochrony środowiska
  - Znaki identyfikujące materiał opakowania
  - Znaki potwierdzające spełnienie określonych wymagań lub kryteriów związanych z ochroną środowiska
  - Znaki określające zawartość w opakowaniu surowców z recyklingu
  - Znaki przynależności do systemu organizacyjno-prawnego związanego z gospodarką odpadami opakowaniowymi
  - Znaki wskazujące na właściwe postępowanie z opakowaniem po jego zużyciu
  - Inne znaki, w tym stosowane przez producentów
   
 4. Podatek o nie poddanych recyklingowi tworzyw sztucznych
 5. Ograniczenia w stosowaniu jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych SUP
 6. Zastąpienie dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych rozporządzeniem Komisji Europejskiej PPWR.
 7. Dokąd zmierzamy –dalsze działania na polu ustawodawczym, rynkowym
 8. Rekomendacje dotyczące prowadzenia ewidencji wewnętrznej oraz strategii opakowaniowej.
 9. Propozycje działań
   


PRELEGENCI

Ekspert i konsultant w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki odpadami ekoprojektowania oraz technologii produkcji opakowań i ich recyklingu. Wieloletni pracownik INSTYTUTU BADAWCZEGO OPAKOWAŃ. Z wieloma wdrożeniami innowacyjnych produktów i technologii (w ramach prac B+R) doświadczeniem w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami oraz samorządami. Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych oraz aspektów technologicznych w zakresie produkcji i przetwórstwa opakowań w tym wykonanych z tworzyw sztucznych. Praktyk nastawiony na wdrożenia rozwiązań w myśl Gospodarki w Obiegu Zamkniętym w ramach Inicjatywy #EndPlasticPollution, programu UNEP/GRID-Warszawa.
 



METODY SZKOLENIA

- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting, Teams
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie emailem lub przez formularz  online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa indywidualny link  do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 



CENA SZKOLENIA

799 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 21.06.2023 r.
899 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 21.06.2023 r.

W cenie szkolenia
udział w szkoleniu dla jednej osoby, certyfikat, materiały szkoleniowe w .pdf

 



WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na rachunek mBank S.A., nr konta:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 


 

Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E:  szkolenia@deway.pl

UDOSTĘPNIJ  

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW