ZGŁOSZENIE ONLINE

06 marca 2024

Umowa o roboty budowlane: Praktyczne aspekty - jak przygotować dobrą umowę i zminimalizować ryzyka?

6 marca 2024 r. - Online
Godz.: 10:00 - 15:00

 OPIS  |  KORZYŚCI  |  ADRESACI  |  PROGRAM  |  PRELEGENCI  |  METODY  |  CENA  |  WARUNKI UCZESTNICTWA

 


Umowa o roboty budowlane - OPIS SZKOLENIA

Praktyczne omówienie najczęściej pojawiających się problemów w związku z wykonywaniem umowy o roboty budowlane, zwłaszcza w zakresie roszczeń stron w trakcie budowy i po jej zakończeniu, odbiorów, w tym odbiorów częściowych, częściowej zapłaty, odstąpienia od umowy, zabezpieczenia należytego wykonania oraz kar umownych, miarkowanie kary umownej, rękojmia za wady i gwarancja jakości oraz omówienie najnowszych linii orzeczniczych
 KORZYŚCI 

 • Jak prawidłowo powinien wyglądać odbiór robót z umowy o roboty budowlane: częściowy, końcowy, ostateczny
 • Jakie roszczenia mogą się pojawić z związku odbiorem częściowym, końcowym, ostatecznym lub odmową odbioru
 • Jakie roszczenia może mieć inwestor w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez wykonawcę
 • Kiedy można mówić o niewykonaniu, a kiedy o nienależytym wykonaniu umowy – różnice praktyczne i prawne
 • Roszczenia z gwarancji jakości, a rękojmia za wady – praktyczne aspekty
 • Wygaśnięcie uprawnień, a przedawnienie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
 • Roszczenia i rozliczenia stron po odstąpieniu od umowy o roboty budowlane
 • Kara umowna i jej miarkowanie ze względu na wykonanie zobowiązania w znacznej części
 • Odstąpienie od umowy o roboty budowlane i roszczenia z tym związane
 • Podzielność przedmiotu umowy, a odstąpienie od umowy o roboty budowlane
 • Skutki odstąpienia od umowy w razie: zwłoki, z uwagi na wzrost wynagrodzenia, z uwagi na sposób realizacji robót lub w przypadku braku gwarancji zapłaty
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – praktyczne aspekty

 ADRESACI

 • Firmy budowlane, podwykonawcze i remontowe 
 • Kierownicy budów
 • Kierownicy kontraktów
 • Deweloperzy i inwestorzy
 • Projektanci
 • Prawnicy

 PROGRAM

 1. Odbiory robót: częściowe, końcowe, ostateczne i rozliczenia stron z tym związanie
 2. Praktyczne problemy związanych z odbiorami na budowie
 3. Roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy i sposoby ich dochodzenia oraz zaspokojenia
 4. Przypadki oraz następstwa odstąpienia od umowy o roboty budowlane
 5. Roszczenia stron i sposoby ich zaspokojenia po odstąpieniu od umowy o roboty budowlane – różnice przy odstąpieniu częściowym
 6. Roszczenia z gwarancji i rękojmi, a także przypadki wygaśnięcia i przedawnienia tych roszczeń
 7. Praktyczne i prawne aspekty zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 8. Kary umowne i ich miarkowanie
   


PRELEGENCI

Ekspert z zakresu prawa nieruchomości, prawa kontraktowego i budowlanego, prawa użytkowania wieczystego z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Autor wielu specjalistycznych publikacji prasowych, w tym z zakresu prawa nieruchomości w miesięczniku C.H. Beck Nieruchomości. Wieloletni wykładowca na szkoleniach stacjonarnych i webinarach, w tym z zakresu prawa kontraktowego, sposobów umownego zabezpieczania wierzytelności pieniężnych oraz prawa budowlanego, z zakresu prawa nieruchomości: sprzedaży nieruchomości zadłużonych, przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, ustanawiania służebności przesyłu, skargi pauliańskiej, najmu krótkoterminowego. Praktyk i wieloletni współpracownik ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm.

 METODY SZKOLENIA

- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting, Teams
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie przez formularz online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa indywidualny link  do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 CENA SZKOLENIA

799 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 1.03.2024 r.
899 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 1.03.2024 r.

W cenie szkolenia
udział w szkoleniu dla jednej osoby, certyfikat, materiały szkoleniowe w .pdf

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na rachunek mBank S.A., nr konta:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 


 

Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E:  szkolenia@deway.pl

UDOSTĘPNIJ 
 

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW