ZGŁOSZENIE ONLINE

16 kwietnia 2024

OCENA RYZYKA NA CZYNNIK CHEMICZNY - praktyczne podejście do oceny

16 kwietnia 2024 r. - Online
Godz.: 9:00 - 15:00

 OPIS  |  KORZYŚCI  |  ADRESACI  |  PROGRAM  |  PRELEGENCI  |  METODY  |  CENA  |  WARUNKI UCZESTNICTWA

 


OPIS SZKOLENIA

Szkolenie praktyczne na którym przedstawimy regulacje prawne, terminy, zakresy i metodykę oceny ryzyka oraz kary i uprawnienia organów kontrolnych.

Uwaga! Wkrótce zmiany wynikające z Kodeksu Pracy w ewidencji i sprawozdawczości substancji i mieszanin mutagennych, rakotwórczych, reprodukcyjnych. Powiemy Ci jak możesz się już przygotować do zmian. 
 KORZYŚCI

 • Dowiesz się o aktualnych regulacjach prawnych i odpowiedzialności
 • Unikniesz zagrożeń przy przeprowadzeniu oceny ryzyka
 • Zdobędziesz umiejętności oceny ryzyka na czynnik chemiczny
 • Poznasz etapy oceny, szacowania i niezbędnych działań 
 • Powiemy Ci o karach i możliwościach ich uniknięcia

 ADRESACI

 • Kierownicy działów w których stosowane są chemikalia
 • Kierownicy i pracownicy laboratorium
 • Specjaliści i inspektorzy BHP
 • Użytkownicy chemikaliów odpowiedzialni za przeprowadzenie i udokumentowanie oceny

 PROGRAM

 1. Podstawa prawna oceny ryzyka na czynnik chemiczny (kraj/UE)
 2. Odpowiedzialność prawna za przeprowadzenie oceny ryzyka 
 3. Podstawowe definicje związane z oceną ryzyka 
 4. Terminy przeprowadzenia i aktualizacji oceny ryzyka 
 5. Wybór zespołu przeprowadzającego ocenę ryzyka 
 6. Zakres oceny oraz przygotowanie wymaganych danych 
 7. MSDS, zmiany w 2022 roku oraz ich wpływ na proces oceny ryzyka 
 8. Jak korzystać z danych przedłożonych w MSDS i przydatnych stronach UE
 9. Pomiary czynników na stanowiskach pracy, wartości normatywne
 10. Zasady wyboru metodyki oceny ryzyka 
 11. Omówienie metodyki – teoretycznie/praktycznie 
 12. Różnice w ocenie ryzyka dla chemii sklasyfikowanej jako rakotwórcze, mutagenne
 13. Kolejne etapy oceny, szacowanie, ustalenie poziomu, działania dostosowujące do wymaganego poziomu oceny ryzyka na czynnik chemiczny 
 14. Wymagania wobec formy złożenia oceny oraz zapoznania się z wynikami oceny
 15. Korzyści z prawidłowo przeprowadzonej oceny ryzyka na czynnik chemiczny 
 16. Kary i uprawnienia organów kontroli z zakresu wymagań przeprowadzenia oceny 

 PRELEGENCI

Ekspert i wieloletni praktyk w zakresie rozporządzenia REACH i CLP oraz zarządzania zintegrowanymi systemami jakości. Dyrektor działu BHP i Ochrony Środowiska. Swoją wiedzą zawodową i naukową wspiera uczestników wydarzeń w praktycznym rozwiązywaniu problemów. 
 METODY SZKOLENIA

- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting, Teams
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie emailem lub przez formularz  online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa indywidualny link  do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 CENA SZKOLENIA

799 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 15.03.2024 r.
899 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 15.03.2024 r.

W cenie szkolenia
udział w szkoleniu dla jednej osoby, certyfikat, materiały szkoleniowe w .pdf

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na rachunek mBank S.A., nr konta:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 


 

Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E:  szkolenia@deway.pl

UDOSTĘPNIJ  

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW