ZGŁOSZENIE ONLINE

31 grudnia 2024

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – aspekty praktyczne

2024 r. - Online
Godz.: 9:00 - 15:00

 OPIS  |  KORZYŚCI  |  ADRESACI  |  PROGRAM  |  PRELEGENCI  |  METODY  |  CENA  |  WARUNKI UCZESTNICTWA

 


OPIS SZKOLENIA
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw, która weszła w życie w znaczącej części z dniem 24 września 2023 roku (Dz.U. 2023.1688) dokonano zasadniczych zmian w dotychczasowych procedurach planistycznych. Co do zasady nowelizacja miała na celu uproszczenie i przyśpieszenie procedur planistycznych, poprzez m.in. wprowadzenie planów ogólnych, zintegrowanych planów inwestycyjnych, czy też zmodyfikowanie dotychczasowych regulacji dotyczących planów miejscowych oraz decyzji WZ. Czy ustawa przyniosła oczekiwane rezultaty? Na to pytanie odpowiedzą Państwu wysokiej klasy eksperci mający wieloletnie doświadczenie w przedmiotowym temacie.

 KORZYŚCI

 • Kompleksowo zapoznasz się z aktualnym stanem prawnym w zakresie nowo wprowadzonych regulacji dotyczących procedur planów miejscowych i poszczególnych trybów ich uchwalania, analizy przepisów przejściowych, nowych definicji planistycznych, zmian dotyczących wydawania decyzji WZ, postępowań uproszczonych
 • Dowiesz się o zintegrowanych planach inwestycyjnych
 • Poznasz praktyczne aspekty umów planistycznych

 ADRESACI

 • Firmy realizujące projekty budowlane, inwestorzy, architekci
 • Pracownicy samorządów gminnych i innych organów administracji publicznej
 • Pośrednicy w obrocie nieruchomościami, planiści przestrzenni, prawnicy i inne osoby uczestniczące w planowaniu przestrzennym
   


PROGRAM

 1. Jakie podstawowe założenia legły u podstaw reformy planistycznej?
 2. Czym jest Plan Ogólny i co w praktyce oznacza jego wprowadzenie zamiast studium i wyznaczenie stref planistycznych?
 3. Jaki jest tryb uchwalania Planu Ogólnego i jego zakres?
 4. Jakie są obligatoryjne i fakultatywne elementy Planu Ogólnego?
 5. Jakie nowe definicje planistyczne zostały wprowadzone ustawą?
 6. Co to są postępowania uproszczone i co w praktyce oznacza ich stosowanie?
 7. Jaki jest zakres nowelizacji w zakresie planów miejscowych?
 8. Jakie będzie wzajemne oddziaływanie dotychczasowych planów miejscowych, nowego Planu Ogólnego i dotychczas wydanych decyzji WZ?
 9. Co to jest zintegrowany plan inwestycyjny i umowa urbanistyczna?
 10. Jak praktycznie podejść do zawierania umów urbanistycznych?
 11. Czego dotyczą zmiany w zakresie wydawania decyzji WZ pod kątem: wymogu zgodności z Planem Ogólnym, terminu ważności, obszaru analizy, zakresu decyzji WZ, czy też trybu ich przenoszenia?
 12. W jaki sposób ma być zapewniona nowa partycypacja społeczna w przygotowaniu aktów planowania przestrzennego?
 13. Jak po wejściu w życie nowych przepisów ma wyglądać procedura zaskarżania aktów prawa miejscowego?
 14. Jak kształtują się przepisy przejściowe ustawy: kiedy nastąpi utrata mocy obowiązującej studium, do kiedy stary tryb jest możliwy, do kiedy będą obowiązywać dotychczasowe plany zagospodarowania przestrzennego, co z ostatecznymi decyzjami WZ wydanymi przed wejściem w życie nowelizacji?
   


PRELEGENCI

Ekspert z zakresu prawa nieruchomości, prawa kontraktowego i budowlanego, prawa użytkowania wieczystego z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Autor wielu specjalistycznych publikacji prasowych, w tym z zakresu prawa nieruchomości  - „Całkowicie Nowa Ustawa Deweloperska – Omówienie Regulacji” w miesięczniku C.H. Beck Nieruchomości. Wieloletni wykładowca na szkoleniach stacjonarnych i webinarach, w tym z zakresu prawa kontraktowego, sposobów umownego zabezpieczania wierzytelności pieniężnych oraz prawa budowlanego, z zakresu prawa nieruchomości: sprzedaży nieruchomości zadłużonych, przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, ustanawiania służebności przesyłu, skargi pauliańskiej, najmu krótkoterminowego. Praktyk i wieloletni współpracownik ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm.
oraz 
Inżynier architekt, współtwórca m.in. projektów siedziby PSE w Konstancinie Jeziornej, Gmachu TVP w Warszawie, Muzeum Komunizmu Socland w PKiN w Warszawie. Specjalista w zakresie projektów zespołów budynków w zabudowie jednorodzinnej, przebudowy budynków objętych ochroną konserwatorską, obiektów i lokali usługowych, uzyskiwania warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów zagospodarowania terenu dla obiektów infrastruktury technicznej. Zajmuje się także analizami możliwości inwestycyjnych w świetle obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów. Od 2005 roku prowadzi własną pracownię projektową w Warszawie.
 METODY SZKOLENIA

- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting, MS Teams
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie przez formularz  online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa indywidualny link do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 CENA SZKOLENIA

799 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 29.11.2023 r.
899 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 29.11.2023 r.

W cenie szkolenia
udział w szkoleniu dla jednej osoby, certyfikat, materiały szkoleniowe w .pdf

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na rachunek mBank S.A., nr konta:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 


 

Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E:  szkolenia@deway.pl

UDOSTĘPNIJ  

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW