ZGŁOSZENIE ONLINE

23 kwietnia 2024

Nowe rozporządzenie maszynowe 2023/1230/UE - rewolucyjne zmiany w praktyce

23 kwietnia 2024 r. - Online
Godz.: 9:00 - 15:00

 OPIS  |  KORZYŚCI  |  ADRESACI  |  PROGRAM  |  PRELEGENCI  |  METODY  |  CENA  |  WARUNKI UCZESTNICTWA

 


OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do użytkowników, producentów i dystrybutorów maszyn.  Na spotkaniu zapoznamy Cię z nowymi wymogami wynikającymi
z rozporządzenia 2023/1230/UE w sprawie maszyn i pokażemy jak zaplanować wdrożenie zmian i jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
w obszarze dostosowania do nowych obowiązków oraz jak uniknąć kar.
 KORZYŚCI

 • Dowiesz się jak dostosować organizację do nowych wymagań prawnych wynikających z rozporządzenia 2023/1230/UE
 • Jakie są najważniejsze zmiany, które wprowadza rozporządzenie maszynowe 2023/1230/UE w stosunku do dyrektywy maszynowej 2006/42/W
 • Poznasz nową definicję istotnej modyfikacji maszyny oraz o konsekwencje prawne takiej modyfikacji
 • Poznasz zmienione procedury oceny zgodności
 • Powiemy Ci jak podzielono tzw. maszyny „szczególnie niebezpieczne” ?
 • Będziesz wiedział jakie dokumenty musi dostarczyć dostawca maszyn, maszyn nieukończonych oraz zespołów maszyn zespolonych ?
 • Kto i na podstawie jakich dokumentów może wykonywać modyfikacje i modernizacje maszyn, maszyn zespolonych i  instalacji  ?
 • Powiemy Ci w jaki sposób dokumentować modyfikacje i modernizacje maszyn?
 • Rozruch maszyny, instalacji, zespołu maszyn podczas inwestycji, remontu czy modernizacji - jak powinien wyglądać?
 • Kto i kiedy odpowiada za wady wyrobów wprowadzonych do obrotu na terytorium UE i RP?
 • Zapoznasz się z sankcjami jakie może nałożyć Państwowa Inspekcja Pracy?

 ADRESACI

 • Główny Mechanik
 • Służby Utrzymania Ruchu
 • Dozór Techniczny
 • Pracownicy Działu BHP
 • Wszystkie osoby odpowiedzialne za stan urządzeń w przedsiębiorstwie 

   PROGRAM

 1. Europejska koncepcja bezpieczeństwa maszyn
 2. Przesłanki wprowadzenia zmian i cele nowego rozporządzenia
 3. Struktura rozporządzenia – zmiany edycyjne kolejności artykułów i załączników
 4. Nowe i zmienione definicje niektórych pojęć oraz wyłączeń
 5. Możliwość wykorzystania elementu cyfrowego (sztucznej inteligencji) do pełnienia funkcji bezpieczeństwa
 6. Istotna modyfikacja
 7. Cyfrowa postać instrukcji i deklaracji zgodności - wymagania
 8. Obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów maszyn
 9. Reguły umieszczania oznakowania CE
 10. Nowy moduł procedury oceny zgodności (weryfikacja jednostkowa - G)
 11. Obowiązkowy udział Jednostek Notyfikowanych w ocenie zgodności dla 6 kategorii produktów
 12. Niezgodności formalne
 13. Sankcje 
 14. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem (cyberbezpieczeństwo)
 15. Wymagania dla układów sterowania
 16. Nowe wymagania dla autonomicznych i zdalnie kierowanych maszyn
 17. Rola norm zharmonizowanych w projektowaniu i użytkowaniu maszyn   
   


PRELEGENCI

Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Ekspert z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli maszyn pod względem ich dostosowania do minimalnych wymagań bezpieczeństwa. W ramach organów nadzoru rynku prowadzi kontrole w zakładach pracy w zakresie spełnienia przez urządzenia techniczne wymagań zasadniczych, prawidłowości oznakowania maszyn oraz kompletności dokumentacji technicznej urządzeń oddanych do eksploatacji. Wysoko oceniany wykładowca i autor wielu publikacji w czasopismach branżowych.

 METODY SZKOLENIA
- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting, Teams
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie przez formularz online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa indywidualny link do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 CENA SZKOLENIA

899 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 15.03.2024 r.
999 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 15.03.2024 r.

W cenie szkolenia
udział w szkoleniu dla jednej osoby, certyfikat, materiały szkoleniowe

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na rachunek mBank S.A., nr konta:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 


 

Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E:  szkolenia@deway.pl

UDOSTĘPNIJ  

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW