Zapraszamy na webinarium Nowa ustawa deweloperska i Deweloperski Fundusz Gwarancyjny w praktyce

Uczestnicząc w wydarzeniu :

 • Otrzymasz dużą dawkę wiedzy, praktycznych wskazówek, rozwiązań i inspiracji
 • Dowiesz się gdzie najczęściej mogą pojawić się błędy
 • Upewnisz się czy udało się w pełni zrealizować zamierzenia ustawodawcy
 • Przedstawimy Ci, jak wygląda praktyczne ujęcie obowiązków, które na poszczególne podmioty nakłada ustawa
 • Będziesz wiedział jak wygląda porównanie stanów prawnych przed i po 1 lipca 2022 roku
 • Poznasz praktyczne aspekty cesji umów deweloperskich z nabywców w rozumieniu ustawy na podmioty trzecie nie będące nabywcami

PARTNERZY MEDIALNI

Omówimy najczęściej pojawiające się problemy na gruncie wykonywania przepisów nowej ustawy deweloperskiej i zawierania umów zgodnie z nową regulacją, zwłaszcza pod kątem bieżących problemów interpretacyjnych

GRUPA DOCELOWA

 • Przedstawiciele firm deweloperskich i budowlanych
 • Pośrednicy nieruchomości w obrocie budowlanym
 • Pracownicy banków
 • Wszystkie osoby z podmiotów współpracujących z branżą nieruchomości

OPIS  WYDARZENIA

Radca prawny Katarzyna Niekrasz-Gierejko
Ekspert z zakresu prawa nieruchomości, prawa kontraktowego
i budowlanego, prawa użytkowania wieczystego z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Autor wielu
specjalistycznych publikacji prasowych, w tym z zakresu prawa nieruchomości - „Całkowicie Nowa Ustawa Deweloperska – Omówienie Regulacji” w miesięczniku C.H. Beck Nieruchomości. Wieloletni wykładowca na szkoleniach stacjonarnych i webinarach, w tym z zakresu prawa kontraktowego, sposobów umownego zabezpieczania wierzytelności pieniężnych oraz prawa budowlanego, z zakresu prawa nieruchomości: sprzedaży nieruchomości zadłużonych, przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, ustanawiania służebności przesyłu, skargi pauliańskiej, najmu krótkoterminowego. Praktyk i wieloletni współpracownik ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm.METODY DZIAŁANIA

 • Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia np. Zoom, Teams
 • Bez wychodzenia z domu
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi
 • By uczestniczyć w wydarzeniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
 • Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania
   

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu przesyłają zgłoszenie przez formularz online
 • Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy Ci link do zajęć
 • W dniu wydarzenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link  
 • Po zakończonym spotkaniu przesyłamy certyfikat uczestnictwa i materiały webinarowe

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E: konferencje@deway.pl

 1. Jak zawierać umowy w rozumieniu nowej ustawy deweloperskiej?
 2. Czy każdy konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego wypełniać będzie definicję nabywcy
  z nowej ustawy?
 3. Jak zawierać umowy, gdy nabywcą nie będzie podmiot zdefiniowany ustawowo?
 4. Jaki wpływ będzie mieć nowe ujęcie konsumenta na możliwość powoływania się na klauzule abuzywne
  w umowach zawieranych przez deweloperów?
 5. Czym się różnią klauzule abuzywne od  nieważnych postanowień umownych?
 6. Jak dokonywać cesji umów zawieranych w oparciu
  o przepisy nowej ustawy na rzecz podmiotu nie wypełniającego ustawowej definicji?
 7. Do jakiego stopnia bank i na którym etapie ma prawo ingerować w treść zawieranej umowy,
  z uwzględnieniem różnic na etapie banku prowadzącego rachunki powiernicze, a banku kredytującego konsumentów?
 8. Jak w praktyce wygląda zakres stosowania ustawy pod kątem umów zobowiązujących oraz umów przedwstępnych do umów zobowiązujących?
 9. Jakie są praktyczne i prawne aspekty zawierania umów przedwstępnych przez deweloperów?
 10. Jak praktycznie podejść do zawierania umów rezerwacyjnych? 
 11. Które istotne regulacje zostały pominięte w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego?
 12. Jak wyglądają praktyczne aspekty wydzielenia zadań inwestycyjnych przez deweloperów?
 13. Jak poradzić sobie z zawieraniem umów w przedmiocie lokali użytkowych w kontekście przepisów nowej ustawy?
 14. Jak praktycznie wypełniać obowiązki informacyjne deweloperów oraz jak radzić sobie z rozszerzonym zakresem informacji, które muszą znaleźć się w nowym prospekcie informacyjnym
 15. Jak praktycznie podejść do zasad odbiorów lokali czy domów, zwłaszcza w przypadku występowania wad tzw. istotnych?
 16. Kiedy bank ma obowiązek wypłaty środków na rzecz nabywców w przypadku odstąpienia od umowy?
  – problemy praktyczne i luka ustawowa
 17. Jak pod rządami nowej ustawy zakreślana jest odpowiedzialność deweloperów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy?
 18. Jakie są obowiązki i uprawnienia banków w kontekście ew. wad prawnych i fizycznych przedmiotu umowy?
 19. Jak wygląda udział banków w postępowaniach sądowych
  o przeniesienie własności przedmiotu umowy oraz postępowaniach dotyczących odpowiedzialności kontraktowej deweloperów?
 20. Jak wyglądają procesowe aspekty zgody lub braku zgody banku lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
  i przeniesienie jego własności na nabywcę lub przeniesienie na nabywcę prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym?

KONTAKT

PRELEGENCI

PROGRAM

Pobierz broszurę

Zarejestruj się

Webinarium Live

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA
i Deweloperski Fundusz Gwarancyjny
w praktyce

10 lutego 2023 r. 

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW