Zapraszamy na webinarium Niedozwolone klauzule abuzywne w umowach deweloperskich przed oraz
po 1 lipca 2022 roku w praktyce

Uczestnicząc w wydarzeniu :

 • Poznasz aktualny stan prawny w zakresie klauzul niedozwolonych w umowach deweloperskich
 • Dowiesz się jak zmieniła się kontrola organów państwowych w zakresie klauzul niedozwolonych i co z tego wynika dla deweloperów
 • Przedstawimy Ci i omówimy treści poszczególnych klauzul niedozwolonych w umowach deweloperskich
 • Omówimy sytuację osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie stosowania wobec nich przepisów o klauzulach niedozwolonych

PARTNERZY MEDIALNI

Kształtowanie treści umów deweloperskich zarówno pod rządami „starej” ustawy deweloperskiej jak
i „nowej” z pewnością nie należy do zadań łatwych, a to z tego prostego powodu, że umowy te zawierane są z konsumentami. Stąd też po stronie deweloperów występuje podwójny stopień trudności, bowiem nie tylko zadbać muszą o zgodność postanowień umownych z przepisami ustawy, lecz także o sporządzenie wzoru umowy w sposób nie powodujący naruszenia treści artykułu 385³ k.c. dotyczącego niedozwolonych klauzul umownych.


GRUPA DOCELOWA

 • Przedstawiciele firm deweloperskich i budowlanych
 • Pośrednicy nieruchomości w obrocie budowlanym
 • Pracownicy banków
 • Wszystkie osoby z podmiotów współpracujących z branżą nieruchomości

OPIS  WYDARZENIA

Radca prawny Katarzyna Niekrasz-Gierejko
Ekspert z zakresu prawa nieruchomości, prawa kontraktowego
i budowlanego, prawa użytkowania wieczystego z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Autor wielu
specjalistycznych publikacji prasowych, w tym z zakresu prawa nieruchomości - „Całkowicie Nowa Ustawa Deweloperska – Omówienie Regulacji” w miesięczniku C.H. Beck Nieruchomości. Wieloletni wykładowca na szkoleniach stacjonarnych i webinarach, w tym z zakresu prawa kontraktowego, sposobów umownego zabezpieczania wierzytelności pieniężnych oraz prawa budowlanego, z zakresu prawa nieruchomości: sprzedaży nieruchomości zadłużonych, przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, ustanawiania służebności przesyłu, skargi pauliańskiej, najmu krótkoterminowego. Praktyk i wieloletni współpracownik ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm.METODY DZIAŁANIA

 • Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia np. Zoom, Teams
 • Bez wychodzenia z domu
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi
 • By uczestniczyć w wydarzeniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
 • Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania
   

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu przesyłają zgłoszenie przez formularz online
 • Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy Ci link do zajęć
 • W dniu wydarzenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link  
 • Po zakończonym spotkaniu przesyłamy certyfikat uczestnictwa i materiały webinarowe

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E: konferencje@deway.pl

 1. Jakie są skutki uznania przez organy państwowe klauzul umownych za niedozwolone?
 2. Kto pod rządami nowej ustawy deweloperskiej może powoływać się na klauzule abuzywne?
 3. Czy postanowienia umowne sprzeczne z ustawą deweloperską, można uznać za niedozwolone postanowienia umowne?
 4. Jaka jest odpowiedzialność notariusza za zastosowanie we wzorcach umów deweloperskich klauzul niedozwolonych?
 5. Czy deweloper ma obowiązek znać treść klauzul umownych uznanych za niedozwolone w umowach stosowanych przez innych deweloperów?
 6. Jak skutecznie formułować treść zapisów umownych, żeby uniknąć klauzul niedozwolonych?
 7. Co grozi deweloperowi, jeśli w umowie znajdują się jednak klauzule niedozwolone?
 8. Co najlepiej zrobić z takiej sytuacji?
 9. Jak sprawdzić czy dana klauzula jest lub może stanowić klauzulę abuzywną?
 10. Czy pod rządami nowej ustawy deweloperskiej osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może powoływać się na klauzule niedozwolone?
 11. Jak zmienił się model kontroli abstrakcyjnej niedozwolonych postanowień wzorców umowy?
 12. O które klauzule niedozwolone poszerzony został rejestr klauzul niedozwolonych?
 13. Które umowy z nowej ustawy deweloperskiej mogą być objęte reżimem odpowiedzialności z tytułu stosowania klauzul niedozwolonych?
 14. W jakich sytuacjach w odniesieniu do umów deweloperskich można uznać, że postanowienia umowne były indywidualnie uzgadniane z konsumentem?
 15. Które postanowienia umowne w umowach deweloperskich zawieranych w oparciu o przepisy nowej ustawy mogą być uznane za nieważne, a które za niedozwolone?

KONTAKT

PRELEGENCI

PROGRAM

Pobierz broszurę

Zarejestruj się

Webinarium Live

NIEDOZWOLONE KLAUZULE ABUZYWNE
W UMOWACH DEWELOPERSKICH
przed oraz po 1 lipca 2022 roku w praktyce

26 stycznia 2023 r. 

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW