ZGŁOSZENIE ONLINE

31 grudnia 2024

Kupno i sprzedaż nieruchomości zadłużonych oraz egzekucja nieruchomości w praktyce

2024 r. -  Online
Godz.: 10:00 - 15:00

 OPIS  |  KORZYŚCI  |  ADRESACI  |  PROGRAM  |  PRELEGENCI  |  METODY  |  CENA  |  WARUNKI UCZESTNICTWA

 


OPIS SZKOLENIA

Po okresie boomu inwestycyjnego, zaczynamy obserwować tendencję odwrotną. Rosnące raty kredytów, drożyzna i ogólna niepewność jutra powoduje, że wiele osób zaczyna myśleć o sprzedaży. Nierzadko są to nieruchomości z tzw. problemami do rozwiązania: zadłużone, z nieuregulowanym stanem prawnym, z ostrzeżeniem o egzekucji wpisanym do Działu III księgi wieczystej, z hipoteką przymusową wpisaną do Działu IV Księgi Wieczystej. Jak
w tej sytuacji podejść do kupna, jak zabezpieczyć transakcję? 
 KORZYŚCI

 • Zapoznasz się z najnowszymi regulacjami prawnymi w zakresie sprzedaży nieruchomości z nieuregulowanym stanem prawnym, w tym nieruchomości zadłużonych, obciążonych hipoteką umowną czy przymusową
 • Wskażemy Ci różnice pomiędzy uproszczoną licytacją z nieruchomości a licytacją elektroniczną
 • Dowiesz się jakie są najczęściej popełniane błędy

 ADRESACI

 • Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
 • Prawnicy i kancelarie obsługujące firmy deweloperskie
 • Inwestorzy
 • Notariusze
 • Firmy deweloperskie i budowlane
 • Pracownicy banków
 • Osoby które chciałyby pogłębić swoją wiedzę na temat:
  - kupna nieruchomości z nieuregulowanym stanem prawnym i zadłużonych
  - uproszczonej czy elektronicznej licytacji z nieruchomości

 PROGRAM

 1. Jak w praktyce podejść do kupna nieruchomości z nieuregulowanym stanem prawnym?
 2. Gdzie najczęściej dochodzi do popełniania błędów przy kupnie?
 3. Jak poradzić sobie z brakiem księgi wieczystej czy nieuregulowanymi granicami nieruchomości?
 4. Co zrobić w przypadku, gdy na nieruchomości wpisana jest hipoteka przymusowa z tytułu należności publicznoprawnych?
 5. Kiedy dochodzi do powstania hipoteki przymusowej i jak sobie radzić w tej sytuacji?
 6. Kiedy hipotekę przymusową można spłacić za właściciela, a kiedy będzie to nieskuteczne?
 7. Kiedy dochodzi do powstania hipoteki ustawowej?
 8. Co zrobić, gdy do działu IV księgi wieczystej wpisany jest administrator hipoteki?
 9. Kto w tym przypadku powinien udzielić zezwolenia na wykreślenie hipoteki?
 10. Co zrobić w przypadku, gdy wierzyciel hipoteczny ociąga się z wystawieniem dokumentu zezwalającego na wykreślenie hipoteki?
 11. Jakie narzędzia przysługują nabywcy?
 12. Co to jest sprzedaż ekspektatywy?
 13. Jakie są różnice podatkowe przy sprzedaży ekspektatywy?
 14. Jak poradzić sobie w przypadku, gdy do działu III księgi wieczystej wpisane jest ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji, a nieruchomość chcemy kupić zanim dojdzie do licytacji?
 15. Jak wykreślić obciążenie hipoteczne z nieruchomości nabytej w drodze licytacji komorniczej?
 16. Co to jest uproszczona egzekucja z nieruchomości i kiedy jest możliwa?
 17. Jak podejść do kupna nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej z nieruchomości?
   


PRELEGENCI

Ekspert z zakresu prawa nieruchomości, prawa kontraktowego i budowlanego, prawa użytkowania wieczystego z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Autor wielu specjalistycznych publikacji prasowych, w tym z zakresu prawa nieruchomości  - „Całkowicie Nowa Ustawa Deweloperska – Omówienie Regulacji” w miesięczniku C.H. Beck Nieruchomości. Wieloletni wykładowca na szkoleniach stacjonarnych i webinarach, w tym z zakresu prawa kontraktowego, sposobów umownego zabezpieczania wierzytelności pieniężnych oraz prawa budowlanego, z zakresu prawa nieruchomości: sprzedaży nieruchomości zadłużonych, przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, ustanawiania służebności przesyłu, skargi pauliańskiej, najmu krótkoterminowego. Praktyk i wieloletni współpracownik ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm.

 METODY SZKOLENIA

- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting, Teams
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie emailem lub przez formularz  online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa: indywidualny kod dostępu, link  do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link  i kod dostępu
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 CENA SZKOLENIA

799 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 4.04.2023 r.
899 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 4.04.2023 r.

W cenie szkolenia
udział w szkoleniu dla jednej osoby, certyfikat, materiały szkoleniowe wersji elektronicznej

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na rachunek mBank S.A., nr konta:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 


 

Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

KONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E:  szkolenia@deway.pl

UDOSTĘPNIJ 
 

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW