30 grudnia 2023

Kody UFI, Portal PCN - obowiązki importerów, dalszych użytkowników, dystrybutorów oraz podwykonawców

2024 r. - Online
Godz.: 9:00 - 15:00

 OPIS  |  KORZYŚCI  |  ADRESACI  |  PROGRAM  |  PRELEGENCI  |  METODY  |  CENA  |  WARUNKI UCZESTNICTWA

 


OPIS SZKOLENIA

Od 1 stycznia 2021 roku firmy mają obowiązek zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie przez portal PCN. Na szkoleniu omówimy jak w praktyce stosować obowiązujące przepisy, jak uniknąć błędów oraz podzielimy się doświadczeniami w stosowaniu narzędzi PCN, generowaniu kodów UFI i sposobach ich umieszczania.
 KORZYŚCI

 • Omówimy min.: Załącznik VIII do rozporządzenia CLP - Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542 i II poprawkę (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/1677)
 • Powiemy Ci, jak w praktyce stosować nowe regulacje
 • Pokażemy możliwości generowania kodów UFI, zamieszczania ich na etykiecie i przedkładania dokumentacji do ECHA
 • Będziesz wiedział jakich błędów unikać na platformie PCN
 • Wyjaśnimy Ci wątpliwości i pokażemy kierunki rozwiązywania problemów

 ADRESACI

 • Dalsi użytkownicy
 • Importerzy
 • Dystrybutorzy
 • Podwykonawcy

 PROGRAM

I.  Załącznik VIII do rozporządzenia CLP oraz jego pierwsza poprawka rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542 –Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE)
    2020/11

 1. Cel, zakres przepisu
 2. Obowiązki dla przedsiębiorstw
 3. Podstawa prawna
 4. Okresy przejściowe w zależności od zastosowania
 5. Zmiany wprowadzone pierwszą poprawką (Rozporządzenie nr 2020/11)
 6. Propozycje do drugiej poprawki  - publikacja koniec tego roku
 7. Studium wykonalności i propozycje zmian dla wybranych branż
 8. Zmiana unijnego zharmonizowanego systemu kategoryzacji produktów (The EU Product Categorisation System (EU PCS)
 9. Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (Unique Formula Identifier – UFI
  - Generowanie kodu UFI – narzędzie i zarządzanie kodem UFI
  - Możliwości tworzenia kodu UFI 
  - Gdzie należy zamieścić kod UFI
  - Różne rozwiązania
  - Zmiana kodu UFI
  - Podawanie kodu UFI w karcie charakterystyki
 10. Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie przy użyciu portalu PCN
  - Na co zwrócić szczególną uwagę podczas przygotowywania dokumentacji
  - Jak podawać skład mieszaniny
 11. Co z system  ELDIOM ?
 12. Zmiana ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
 13. Wytyczne
 14. Poradniki
 15. Problematyczne kwestie


II. Dyskusja i wymiana doświadczeń
 PROWADZĄCY

Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH oraz CLP, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów. Reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci HELP NET, która działa w ramach ECHA w Helsinkach . Była członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji
i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowi jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej. Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzenia REACH i CLP. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu przepisów rozporządzenia REACH i CLP oraz autorem wielu publikacji.
 METODY SZKOLENIA

- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting, Teams
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie emailem lub przez formularz  online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa: indywidualny kod dostępu, link  do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link  i kod dostępu
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 CENA SZKOLENIA

699 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 17.11.2022 r.
799 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 17.11.2022 r.

W cenie szkolenia
- udział w szkoleniu dla jednej osoby - certyfikat- materiały szkoleniowe w pdf

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na rachunek mBank S.A., nr konta:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 


 

Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E:  szkolenia@deway.pl

UDOSTĘPNIJ 

Copyrights© 2023 DEWAY
Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020