SKONTAKTUJ  SIĘ

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na dofinansowanie szkoleń przyczyniających się do podniesienia kompetencji zawodowych pracodawców i pracowników funkcjonujących na dynamicznie zmieniającym rynku pracy.  
Budżet KFS w 2023 roku wynosi ponad 219 752 mln złotych.

Jeśli jesteś zainteresowany podnoszeniem swoich kwalifikacji, wzmocnieniem swojej pozycji zawodowej lub swoich pracowników to zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na szkolenia z KFS. Pomożemy Ci wybrać szkolenie i wypełnić wniosek.

 

Kto może skorzystać?

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa:

 • duże
 • średnie
 • małe
 • mikroprzedsiębiorstwa
   

które zatrudniają minimum jedną osobę na umowę o pracę.

 

Jaki jest poziom wsparcia?

Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi:

 • 80%  poniesionych kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
 • 100%  poniesionych kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnik


Jakie są priorytety wydatkowania?

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej


Krok po kroku - jak postępować

 • Wybierz szkolenie z naszej oferty lub zaproponuj swój temat szkolenia
 • Wypełnij wniosek i złóż we właściwym dla Ciebie Urzędzie Pracy
 • Czas rozpatrywania wniosku do 30 dni
 • Po akceptacji wniosku podpisz umowę z Urzędem Pracy
 • Podpisz z nami umowę szkoleniową
 • Odbierz dofinansowanie
 • Zrealizuj z nami szkolenie
   


Jesteś zainteresowany.   Chcesz podnieść swoje kompetencje?


KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Do  100%
dofinansowania na szkolenia realizowane przez DEWAY
w  2023 roku

Copyrights© 2002 - 2022 DEWAY
Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020