SKONTAKTUJ  SIĘ

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na dofinansowanie szkoleń przyczyniających się do podniesienia kompetencji zawodowych pracodawców i pracowników funkcjonujących na dynamicznie zmieniającym rynku pracy.  
Budżet KFS w 2024 roku wynosi ponad 294 383 PLN.

Jeśli jesteś zainteresowany podnoszeniem swoich kwalifikacji, wzmocnieniem swojej pozycji zawodowej lub swoich pracowników to zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na szkolenia z KFS. Pomożemy Ci wybrać szkolenie i wypełnić wniosek.

 

Kto może skorzystać?

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa:

 • duże
 • średnie
 • małe
 • mikroprzedsiębiorstwa
   

które zatrudniają minimum jedną osobę na umowę o pracę.

 

Jaki jest poziom wsparcia?

Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi:

 • 80%  poniesionych kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
 • 100%  poniesionych kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnik


Jakie są priorytety wydatkowania?

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.


Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

 

Krok po kroku - jak postępować

 • Wybierz szkolenie z naszej oferty lub zaproponuj swój temat szkolenia
 • Wypełnij wniosek i złóż we właściwym dla Ciebie Urzędzie Pracy
 • Czas rozpatrywania wniosku do 30 dni
 • Po akceptacji wniosku podpisz umowę z Urzędem Pracy
 • Podpisz z nami umowę szkoleniową
 • Odbierz dofinansowanie
 • Zrealizuj z nami szkolenie
   


 

 

Jesteś zainteresowany.   Chcesz podnieść swoje kompetencje?


KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Do  100%
dofinansowania na szkolenia realizowane przez DEWAY
w  2024 roku

 

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW