ZGŁOSZENIE ONLINE

18 czerwca 2024

KARTY CHARAKTERYSTYKI z uwzględnieniem zmian w roku 2023 i 2024

18 czerwca 2024 r. - Online
Godz.: 9:00 - 15:00

 OPIS  |  KORZYŚCI  |  ADRESACI  |  PROGRAM  |  PRELEGENCI  |  METODY  |  CENA  |  WARUNKI UCZESTNICTWA

 


Karty charakterystyki  szkolenie - OPIS SZKOLENIA

Od 1 stycznia 2023 roku wszystkie karty charakterystyki przekazywane w łańcuchu dostaw muszą spełniać wymagania rozporządzenia 2020/878. 
Na szkoleniu przekażemy Ci praktyczną wiedzę dotyczącą sporządzania karty charakterystyki, zarządzania nią w organizacji oraz weryfikowania jej zgodności z przepisami prawa. 

Uwaga! Wkrótce zmiany wynikające z Kodeksu Pracy w ewidencji i sprawozdawczości substancji i mieszanin mutagennych, rakotwórczych, reprodukcyjnych. Powiemy Ci jak możesz się już przygotować do zmian. 
 KORZYŚCI

 • Dowiesz się jakie są aktualne przepisy dotyczące kart charakterystyki
 • Poznasz praktyczne wskazówki w zakresie przekazywania informacji w łańcuchu dostaw
 • Poinformujemy Cię o zmianach obowiązujących po 1 stycznia 2023 r.
 • Dowiesz się jakie zmiany przepisów REACH i CLP trzeba wziąć pod uwagę w 2024 roku wypełniając kartę charakterystyki
 • Będziesz wiedział, jakie dane są potrzebne, aby wypełnić kartę charakterystyki
 • Podpowiemy Ci w jaki sposób sprawdzić przesłaną kartę charakterystyki i jak wygląda aktualny format karty

 ADRESACI

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zajmujących się kartami charakterystyki – zarówno do osób sporządzających karty charakterystyki, jak i do osób zarządzających kartami charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin otrzymanymi od dostawców i ustalających na ich podstawie środki kontroli ryzyka w swoim zakładzie pracy. Zgodnie z rozporządzeniem REACH karty charakterystyki przygotowują osoby kompetentne, a dostawcy substancji
i mieszanin chemicznych muszą zapewnić, że osoby te odbyły stosowne szkolenia, w tym szkolenia przypominające.

 PROGRAM

 1. MSDS - Informacje wprowadzające 
  A.    Podstawy prawne sporządzenia i dostarczenia MSDS
  B.    MSDS na żądanie i stosowane słownictwo (gdzie szukać wyjaśnień)
  C.    Co spowodowało zmiany formatu MSDS od stycznia 2023 r. czy tylko UFI, specyficzne stężenia, nanomateriały, zaburzenia układu hormonalnego…
  D.    Zakres i podstawa prawna kolejnych zmian w okresie 2023 – 2028 r. 
   
 2. Zakres odpowiedzialności w zakresie MSDS z podstawą prawną
  A.    Obowiązki wprowadzającego do obrotu, kto może sporządzić, kto tłumaczyć 
  B.    Obowiązki dystrybutora w komunikacji łańcucha dostaw 
  C.    Obowiązki pracodawcy, kto może tłumaczyć, kiedy MSDS jest obowiązkiem pracodawcy jako odbiorcy 
  D.    Obowiązki pracownika – czy musze podpisać, że zapoznałam/em się z MSDS
  E.    Podstawa prawna aktualizacji MSDS u dostawcy i u odbiorcy 
  F.    Jak należy dostarczyć MSDS ( wyrok Sądu) 
   
 3. MSDS zgodne z Rozporządzeniem 2020/878

  A.    Dokładny zakres zmian w porównaniu z Rozporządzeniem 2015/830
  B.    Wiążące terminy dotyczące MSDS dla wprowadzającego, dostawcy, użytkownika
  C.    Praktyczna forma (ściąga) sprawdzenia posiadanych MSDS pod katem wymaganej zgodności 
  D.    Format MSDS po zmianach – niezbędny stopień kompletności informacji  
  E.    Dokładny opis sekcji i podsekcji z uwzględnieniem planowanych zmian 
   

 4. Scenariusze narażenia
  A.    Kiedy wymagany jest SN od dostawcy do dalszego użytkownika
  B.    Budowa SN, przykłady od praktyka 
  C.    Praktyczne podejście do sprawdzenia SN- przykład praktyka 
  D.    Co w sytuacji braku SN u dalszego użytkownika- wykaz dalszych kroków i zakresu odpowiedzialności prawnej 
   

 5. Organy kontroli upoważnione do sprawdzania MSDS i SN
  A.    Zakres organów kontroli – podstawa prawna zakresu 
  B.    Kary uwzględnione w przepisach prawa zgodnych z przepisami obowiązującymi na całym terenie Unii Europejskiej 
  C.    Co zrobić kiedy dostawca nie dostarcza mi aktualnej MSDS, pomocna rola organów kontroli 
   

 6. Omówienie przykładowych kart charakterystyki lub kart dostarczonych przez uczestników szkolenia - dyskusja
   PRELEGENCI

Ekspert  i praktyk z ponad 15 letnim  doświadczeniem w obszarze chemikaliów (REACH, CLP, ustawa o substancjach chemicznych, przepisy dotyczące specyficznych grup produktów chemicznych). Zajmuje się zagadnieniami związanymi z obowiązkami producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów  chemikaliów. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w opracowywaniu kart charakterystyki, klasyfikacji mieszanin chemicznych na podstawie ich składu oraz sporządzaniu oznakowania substancji i mieszanin wymaganego na podstawie ww. przepisów. 
 METODY SZKOLENIA

- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting, Teams
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie przez formularz  online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa link  do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 CENA SZKOLENIA

799 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 23.05.2024 r.
899 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 23.05.2024 r.

W cenie szkolenia
- udział w szkoleniu dla jednej osoby- certyfikat- materiały szkoleniowe w pdf

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto mBank  nr:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 


 

Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E:  szkolenia@deway.pl

UDOSTĘPNIJ  

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW