ZGŁOSZENIE ONLINE

11 czerwca 2024

BEZPIECZEŃSTWO PRACY Z CHEMIKALIAMI W LABORATORIUM - audyt wymagań, gospodarka odpadami, ściekami i emisjami

11 czerwca 2024 r. - Online
Godz.: 9:00 - 15:00

 OPIS  |  KORZYŚCI  |  ADRESACI  |  PROGRAM  |  PRELEGENCI  |  METODY  |  CENA  |  WARUNKI UCZESTNICTWA

 


OPIS SZKOLENIA

Szkolenie  w zakresie bezpiecznego stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin podczas którego, ekspert z 15 letnim doświadczeniem, przedstawi od strony praktycznej regulacje prawne, zagadnienia związane z obrotem chemikaliami i ich bezpiecznym stosowaniem oraz wskaże sposoby rozwiązywania najbardziej problematycznych sytuacji w laboratorium.

Uwaga! Wkrótce zmiany wynikające z Kodeksu Pracy w ewidencji i sprawozdawczości substancji i mieszanin mutagennych, rakotwórczych, reprodukcyjnych. Powiemy Ci jak możesz się już przygotować do zmian. 
 KORZYŚCI

 • Dowiesz się o aktualnych regulacjach prawnych
 • Będziesz wiedział jak poprawić  warunki pracy w laboratorium
 • Unikniesz zagrożeń przy wykonywaniu prac laboratoryjnych
 • Zdobędziesz umiejętności wypełniania obowiązków dotyczących dalszych użytkowników zgodnie z REACH, CLP, GHS
 • Poznasz sposoby kontroli ryzyka narażenia pracowników na czynniki szkodliwe
 • Powiemy Ci jakie są niezbędne badania i pomiary czynników szkodliwych

 ADRESACI

 • Kierownicy i pracownicy laboratorium
 • Kierownicy i pracownicy pracowni chemicznych
 • Pracownicy w Działach BHP sprawujący nadzór nad laboratoriami i pracowniami chemicznymi
 • Wszystkie osoby mające kontakt z chemikaliami

 PROGRAM

1.     GOSPODARKA ODPADAMI W LABORATORIUM 

 • Rodzaje odpadów wytwarzanych w laboratorium chemicznym
 • Rodzaje odpadów wytwarzanych w laboratorium biologicznym
 • Obowiązek posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zgłoszenia wytwarzania odpadów
 • Zasady selektywnej zbiórki odpadów na terenie laboratorium, praktyczne podejście
 • Nowe zasady składowania oraz magazynowania odpadów u wytwórcy odpadów
 • Przekazanie odpadów podmiotom uprawnionym do ich załadunku, transportu, przetwarzania- co należy sprawdzić przy oddaniu odpadów
 • Przeniesienie odpowiedzialności za odpad, kiedy następuje
 • Instrukcje gospodarowania odpadami – praktyczny przykład
 • Wymagania ADR w gospodarce odpadami w laboratorium, kiedy obowiązują i jak należy je prawidłowo spełnić
 • Ewidencja i sprawozdawczość wytworzonych odpadów w bazie BDO


2.     ŚCIEKI WYTWARZANE W LABORATORIUM

 • Rodzaje ścieków powstających w laboratorium określonych w prawie wodnym i stosownym rozporządzeniu
 • Pozwolenie wodnoprawne – kiedy wymagane podczas zrzutu zlewek z laboratorium do kanalizacji
 • Wymagania dot. umów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
 • Wymagane pomiary jakości ścieków przez akredytowane laboratoria
   

3.     GOSPODARKA CHEMIKALIAMI W LABORATORIUM

 • Rodzaje chemikaliów mających zastosowanie
 • Wymagana dokumentacja w zakresie gospodarki chemikaliami
 • Karty charakterystyki i scenariusz narażenia po zmianach w 2023 r.
 • Stosowanie substancji z listy kandydackiej i procedury zezwoleń
 • Obowiązek prowadzenia rejestrów chemicznych
 • Zgłoszenie mieszanin zakupionych poza krajem, nowe zmiany – kody UFI, system PCN
 • Oznakowanie chemikaliów i roztworów zgodnie z klasyfikacją CLP stosowanych dla potrzeb własnych
 • Oznakowanie miejsc przechowywania i magazynowania chemikaliów po zmianach
 • Zasady transportu wewnętrznego chemikaliów do stanowisk pracy z magazynków, szafek chemicznych, wymagana dokumentacja
 • Przechowywanie i prawidłowe stosowanie gazów technicznych
 • Wymagania dla środków ochrony osobistej dla stanowisk laboratoryjnych
   

4.     O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ STOSUJĄC CHEMIKALIA

 • Ocena ryzyka na czynnik chemiczny mający zastosowanie w laboratorium
 • Obowiązek posiadania prysznicy bezpieczeństwa, oczomyjek, szaf ogniotrwałych
 • Sprawozdawczość środowiskowa w laboratorium, stosowanie substancji rakotwórczych i mutagennych
   

5.     EMISJE DO ŚRODOWISKA W LABORATORIUM

 • Czy montaż dygestorium podlega zgłoszeniu czy pozwoleniu na emisje
 • Pomiary emisji z procesów wykonywanych w  laboratorium 
   

6.     ORGANY KONTROLI I PRZYKŁADY KAR 

 • Organy kontroli uprawnione do ich przeprowadzania
 • Kary dla użytkownika chemikaliów 

   

7.     Q&A – PYTANIA I ODPOWIEDZI
 PRELEGENCI

Ekspert i wieloletni praktyk w zakresie rozporządzenia REACH i CLP oraz zarządzania zintegrowanymi systemami jakości. Dyrektor działu BHP i Ochrony Środowiska. Swoją wiedzą zawodową i naukową wspiera uczestników wydarzeń w praktycznym rozwiązywaniu problemów. 
 METODY SZKOLENIA

- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting, Teams
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie emailem lub przez formularz  online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa indywidualny link  do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 CENA SZKOLENIA

799 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 23.05.2024 r.
899 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 23.05.2024 r.

W cenie szkolenia
udział w szkoleniu dla jednej osoby, certyfikat, materiały szkoleniowe w .pdf

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na rachunek mBank S.A., nr konta:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 


 

Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E:  szkolenia@deway.pl

UDOSTĘPNIJ  

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW