ZGŁOSZENIE ONLINE

31 grudnia 2025

Dyrektywa o sygnalistach - nowe wymagania prawne dla organizacji - warsztaty

2024 r. - Online
Godz.: 9:00 - 16:00

 OPIS  |  KORZYŚCI  |  ADRESACI  |  PROGRAM  |  PRELEGENCI  |  METODY  |  CENA  |  WARUNKI UCZESTNICTWA

 


OPIS SZKOLENIA

W grudniu 2021 minął czas na implementację dyrektywy UE o ochronie sygnalistów, wkrótce w polskim prawie pojawią się przepisy nakładające nowe obowiązki.
Podmioty sektora prywatnego i publicznego będą musiały wdrożyć wewnętrzne procedury umożliwiające zgłaszanie nadużyć prawa.
Do podmiotów należeć będzie w jakim stopniu, w jakim zakresie oraz jakimi kanałami umożliwić zgłaszanie tych informacji.
Ponadto podmioty te będą musiały podejmować działania następcze związane z wyjaśnieniem źródła takich nadużyć.
Wszelkie działania niezgodne takie jak np. naruszające poufność sygnalisty, podejmowane działania odwetowe, a nawet ich próby mogą wiązać się
z odpowiedzialnością karną.
W trakcie szkolenia uczestnicy poznają jak się przygotować na nowe regulacje oraz jakie są dobre praktyki w zakresie wdrażania i utrzymania systemów zgłaszania.

UWAGA: Niedopełnienie tego obowiązku stanowi delikt administracyjny i podlega karze pieniężnej do  1 mln euro

 KORZYŚCI

 • Poznasz rekomendowane standardy zarządzania zgodnością (nie wdrożenie regulacji zagrożone jest grzywną, karą pozbawienia wolności do lat 3)
 • Dostaniesz praktyczne wskazówki z zakresu implementacji właściwych procedur i systemów monitorowania zgodnych z dyrektywą unijną
 • Pokażemy scenariusze postępowań oraz nauczysz się oceniać ryzyka wynikające z błędnego wdrożenia procedur
 • Unikniesz błędów we wdrożeniach procedur i odpowiedzialności karnej
 • Poznasz zapisy, które które powinieneś wprowadzić do wdrażanych procedur dla zminimalizowania ryzyka
   


ADRESACI

 • Menedżerowie i specjaliści działów HR
 • Menedżerowie i specjaliści działów kadr
 • Szefowie Departamentów Compliance
 • Dyrektorzy i Menedżerowie działów prawnych
 • Dyrektorzy i Menedżerowie ds. Zapewnienia Zgodności
 • Księgowi
 • Dyrektorzy i Menedżerowie ds. Zarządzania Ryzykiem
 • Wszystkie osoby zajmujące się zagadnieniami compliance

 PROGRAM

9.00 - 10.30  

 • sygnalista w organizacji
 • elementy decydujące o skuteczności systemów zgłaszania naruszeń prawa i nieprawidłowości
 • cele i obszary objęte zakresem regulacji przepisów o ochronie sygnalistów
 • status sygnalisty i innych osób chronionych w związku ze zgłoszeniami
   

10.30 - 10.45 Przerwa
 

10.45 - 12.15

 • zgłoszenie wewnętrzne, zewnętrzne i ujawnienie publiczne
 • obowiązki pracodawcy
 • bezpieczne procedury i kanały informowania o zgłoszeniach
 • poufność i anonimowość zgłaszania - dobre praktyki
   

12.15 - 12.45 Przerwa
 

12.45 - 14.15

 • działania następcze – rodzaje, obowiązki
 • prowadzenie postępowania w sprawie zgłoszenia i dokumentacja
   

14.15 - 14.30 Przerwa
 

14.30 - 16.00

 • środki ochrony sygnalisty i osób, których dotyczy zgłoszenie
 • procedury zgłoszeń wewnętrznych, ochrona osób zgłaszających - inne przepisy prawa
 • zasady tworzenia kanałów zgłoszeń o nadużyciach - dobre praktyki

 PRELEGENCI

Prawnik, ekspert ds. compliance i przeciwdziałania nadużyciom, analityk.
Doradza i szkoli w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w podmiotach publicznych i prywatnych oraz systemów zgłaszania nadużyć. Prowadzi audyty śledcze pod kątem nadużyć i korupcji. Wykonuje analizy i weryfikację podmiotów w zakresie ryzyka nadużyć
i korupcji.
Pracował jako of counsel w jednej z kancelarii prawniczych doradzając m.in. w zakresie rozwiązań antykorupcyjnych. Wcześniej ponad 25 lat był związany
z organami ścigania, od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Jako dyrektor departamentu analiz odpowiadał za wdrożenie i realizację zadań analitycznych biura w zakresie oceny mechanizmów korupcyjnych i działań godzących w interesy ekonomiczne państwa. Nadzorował działania edukacji antykorupcyjnej prowadzonej przez biuro. 
Prowadzi zajęcia dla studentów studiów podyplomowych na kilku uczelniach wyższych. Autor publikacji o tematyce przeciwdziałania korupcji
i whistleblowingu.
 METODY SZKOLENIA

- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting, Teams
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie emailem lub przez formularz online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa: indywidualny link do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 CENA SZKOLENIA

699 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 26.05.2022 r.
799 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 26.05.2022 r.

W cenie szkolenia
udział w szkoleniu dla jednej osoby, certyfikat, materiały szkoleniowe w .pdf

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na rachunek mBank S.A., nr konta:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E:  szkolenia@deway.pl

UDOSTĘPNIJ 

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW