ZGŁOSZENIE ONLINE

31 stycznia 2024

Dokumentacja maszynowa w organizacji

31 stycznia 2024 r. - Online
Godz.: 9:00 - 15:00

 OPIS  |  KORZYŚCI  |  ADRESACI  |  PROGRAM  |  PRELEGENCI  |  METODY  |  CENA  |  WARUNKI UCZESTNICTWA

 


OPIS SZKOLENIA

Szkolenie będzie prowadzone w formie interaktywnego wykładu, uzupełnionego o konkretne przykłady produkcyjne i wzory dokumentów. Omówimy najważniejsze aspekty dokumentacji maszynowej i instrukcje. Zapoznamy się z dyrektywą maszynową i narzędziową. Powiemy jak przygotować się do kontroli i jak uniknąć karach stosowanych przez PIP. 
 KORZYŚCI

 • Dowiesz się jak właściwie przeprowadzić analizę bezpieczeństwa i czy można samodzielnie dokonać oceny zgodności?
 • Poznasz sposoby sprowadzenia maszyn spoza UE
 • Nabędziesz umiejętność sprawdzenia, czy maszyny/urządzenia/produkty spełniają wymagania formalno-techniczne obowiązujące na terenie UE?
 • Będziesz wiedział jak skompletować dokumentację dla maszyn których producent już nie istnieje, zmodernizowanych lub tych, które zmieniły swoje przeznaczenie?
 • Prawidłowo określisz czy urządzenie, dla którego chcesz opracować dokumentację techniczną jest maszyną, zespołem maszyn, osprzętem czy elementem bezpieczeństwa?

 ADRESACI

 • Główny Mechanik
 • Służby Utrzymania Ruchu
 • Dozór Techniczny
 • Pracownicy Działu BHP
 • Wszystkie osoby odpowiedzialne za stan urządzeń w przedsiębiorstwie 

   PROGRAM

 1. Koncepcja bezpieczeństwa maszyn w UE i w Polsce 
  - wymagania dla maszyn nowych  (dyrektywa 2006/42/WE)
  - wymagania dla maszyn użytkowanych (dyrektywa 2009/104/WE)
   
 2. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
  - definicja maszyny w sensie ścisłym i rozszerzonym;
  - maszyna nieukończona;
  - wymagania zasadnicze;
  - maszyny „szczególnie niebezpieczne”;
  - procedury oceny zgodności;
  - tabliczka znamionowa (oznakowanie maszyny)
  - oznakowanie CE
   

 3. Instrukcja  obsługi maszyny w myśl dyrektywy 2006/42/WE
  -  co to jest dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)
  -  język i przejrzystość instrukcji obsługi
  -  wytyczne opracowywania i redagowania informacji (PN-EN ISO 12100, PN-EN ISO 20607);
  -  obligatoryjna treść (zawartość) instrukcji obsługi
  -  najczęściej popełniane błędy 
  -  deklaracja hałasu
  -  materiały promocyjne
  -  nowe wymagania wg rozporządzenia 2023/1230/UE
   

 4. Deklaracja zgodności WE
  - język i forma deklaracji
  - elementy składowe deklaracji
  - odniesienie do innych przepisów UE
  - odniesienie do zastosowanych norm zharmonizowanych
  - wzór deklaracji zgodności WE dla maszyn
   

 5. Dokumentacja techniczna maszyny
  - język i dostępność dokumentacji 
  - elementy składowe dokumentacji technicznej
  - dokumentacja oceny ryzyka
  - rola norm zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE
   

 6. Dokumentacja maszyny nieukończonej
  - pojęcie maszyny nieukończonej
  - odpowiednia dokumentacja techniczna dla maszyny nieukończonej
  - instrukcja montażu
  - deklaracja włączenia
   

 7. Rola norm technicznych  w procesie oceny zgodności maszyn 
  - struktura norm i ich ważność;
  - normy typu A, B i C
  - wykaz norm zharmonizowanych;
  - wyszukiwarka PN.
   

 8. Ocena zgodności maszyn: 
  - wymagania dyrektywy 2006/42/WE
  - przebieg oceny ryzyka wg PN EN ISO 12100
  - przykłady zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji i niebezpiecznych wydarzeń
  - normy dot. określania niezawodności układu sterowania związanego z bezpieczeństwem
   

 9. Modernizacja maszyn i zespalanie maszyn
  - wymagania prawne
  - przewodnik dot. stosowania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn
  - procedura modernizacji
  - dokumentacja maszyny zmodernizowanej
  - maszyna zespolona

 PRELEGENCI

Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Ekspert z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli maszyn pod względem ich dostosowania do minimalnych wymagań bezpieczeństwa. W ramach organów nadzoru rynku prowadzi kontrole w zakładach pracy w zakresie spełnienia przez urządzenia techniczne wymagań zasadniczych, prawidłowości oznakowania maszyn oraz kompletności dokumentacji technicznej urządzeń oddanych do eksploatacji. Wysoko oceniany wykładowca i autor wielu publikacji w czasopismach branżowych.

 METODY SZKOLENIA
- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting, Teams
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie przez formularz online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa indywidualny link do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 CENA SZKOLENIA

899 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 17.01.2024 r.
999 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 17.01.2024 r.

W cenie szkolenia
udział w szkoleniu dla jednej osoby, certyfikat, materiały szkoleniowe

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na rachunek mBank S.A., nr konta:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 


 

Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E:  szkolenia@deway.pl

UDOSTĘPNIJ  

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW