ZGŁOSZENIE ONLINE

24 stycznia 2024

Diizocyjaniany - praktyczne i bezpieczne stosowanie zgodnie z prawem w 2024 roku

24 stycznia 2024 r. - Online
Godz.: 9:00 - 15:00

 OPIS  |  KORZYŚCI  |  ADRESACI  |  PROGRAM  |  PRELEGENCI  |  METODY  |  CENA  |  WARUNKI UCZESTNICTWA

 


Diizocyjaniany szkolenie - Opis

Osobą prowadzącą jest trener z certyfikatem ISOPA/ALIPA – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Izocyjanianów i Polioli / Europejskie Stowarzyszenie Producentów Izocyjanianów Alifatycznych

Szkolenie jest skierowane do wszystkich firm które mają w swoich procesach produkcyjnych zawartość wolnego diizocyjanianu powyżej 0,1% i jest obowiązkowe dla pracowników od dnia 24 sierpnia 2023 r. 
Wymóg przeszkolenia dotyczy pracodawców, pracowników i osób samozatrudnionych.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest ważne przez 5 lat. Po tym czasie jest obowiązek ponownego wykonania szkolenia i uzyskania zaświadczenia.
 KORZYŚCI

 • Dowiesz się o aktualnych regulacjach prawnych: Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1149 z dnia 3.08.2020r, zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE)1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń  i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do diizocyjanianów
 • Poznasz wymagania w zakresie diizocyjanianów dla Stosujących i Wprowadzających tj. co należy zrobić, aby po 24.08.2023 można stosować
  i wprowadzać do obrotu diizocyjaniany
 • Powiemy Ci o wysokich karach i możliwościach ich uniknięcia ( Art. 36. 1. Kto wbrew ograniczeniom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 produkuje, wprowadza do obrotu lub stosuje substancję stwarzającą zagrożenie, mieszaninę stwarzającą zagrożenie lub wyrób zawierający taką substancję lub mieszaninę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2)

 ADRESACI

 • M.in. pracownicy firm produkujących i wykorzystujących: farby, kleje, lakiery, pianki budowlane, izolacje, uszczelniacze, meble, materace, sprzęt AGD, komponenty dla przemysłu automotive
 • Wszyscy którzy mają w swojej ofercie produkty o zawartości wolnego diizocyjanianu powyżej 0,1% 

 PROGRAM

 1. Podstawa prawna dotycząca diizocyjanianów  zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 2020/1149 zmieniającym rozporządzenie REACH (1907/2006) 
 2. Wdrożone ograniczenia oraz terminy zastosowania ograniczeń
 3. Zasady wyliczania stężenia jako kryterium podstawowe
 4. Aspekty fizyczne i chemiczne diizocyjanianów 
 5. Klasyfikacja, oznakowanie CLP diizocyjanianów 
 6. Rodzaje mających zastosowanie diizocyjanianów z numerem CAS
 7. Rodzaje wymaganych szkoleń z zakresu bezpiecznego stosowania i obsługi diizocyjanianów 
 8. Uprawnienia dla osoby prowadzącej wymagane szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy 
  z diizocyjanianami 
 9. Ryzyko chemiczne związane z narażeniem na działanie diizocyjanianów
 10. Mające zastosowanie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej chroniące pracowników  przed 
  szkodliwym działaniem diizocyjanianów 
 11. Skutki zdrowotne dla człowieka związane z narażeniem na działanie diizocyjanianów 
 12. Bezpieczne zasady składowania, przechowywania, magazynowania diizocyjanianów
 13. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych w tym wypadkach przy pracy 
 14. Bezpieczeństwo behawioralne i jego aspekty w bezpiecznym zastosowaniu diizocyjanianów 
 15. Postępowanie z diizocyjaninami w statusie odpadów i ścieków 
 16. Instrukcje kontroli narażenia na działanie diizocyjanianów uwzględniające wymagania dla programów szkolenia na określonym poziomie (ogólne, średniozaawansowane, zaawansowane)
 17. Zasady oceny mających zastosowanie instrukcji gwarantujących bezpieczeństwo pracy z diizocyjaninami 
 18. Dokumentowanie i częstotliwość wymaganego szkolenia 
   


PRELEGENCI

Ekspert, trener z certyfikatem ISOPA/ALIPA ds.  bezpieczeństwa, uprawniającym do prowadzenia szkoleń z zakresu diizocyjanianów. Ekspert zajmujący się min. problematyką bezpieczeństwa chemicznego, w tym obowiązkami producentów, importerów i dalszych użytkowników chemikaliów.
 METODY SZKOLENIA

- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting, MS Teams
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie przez formularz  online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa indywidualny link do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 CENA SZKOLENIA

899 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 12.01.2024 r.
999 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 12.01.2024 r.

W cenie szkolenia
udział w szkoleniu dla jednej osoby, certyfikat, materiały szkoleniowe w .pdf

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na rachunek mBank S.A., nr konta:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 


 

Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E:  szkolenia@deway.pl

UDOSTĘPNIJ  

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW