30 grudnia 2024

Bezpieczne zarządzanie budynkami i innymi obiektami budowlanymi - aktualne przepisy prawa budowlanego

2024 r. - Online
Godz.: 9:00 - 15:00
 OPIS  |  KORZYŚCI  |  ADRESACI  |  PROGRAM  |  PRELEGENCI  |  METODY  |  CENA  |  WARUNKI UCZESTNICTWA

 


OPIS SZKOLENIA

Czy znasz swoje obowiązki zgodne z przepisami obowiązującymi w 2021 roku?  Chcesz uniknąć błędów i wysokich kar !
Poprowadzimy Cię i powiemy jaką dokumentację musisz prowadzić, jak zaplanować bezpieczne remonty i konserwacje 
instalacji technicznych oraz w jaki sposób powinieneś kontrolować bezpieczeństwo obiektu.
 KORZYŚCI

 • Poznasz najnowsze zmiany w przepisach związanych z zarządzaniem nieruchomościami w roku 2021
 • Dowiesz się o istotnych wymaganiach dotyczących bezpiecznego zarządzania budynkami i zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki jak przygotować, zaplanować remonty i konserwacje instalacji technicznych
 • Będziesz wiedział jak uniknąć błędów i wysokich kar za niedopełnienie obowiązków określonych w PB

 ADRESACI

Szkolenie skierowane jest do:
- zarządców budynków
- członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych
- administratorów nieruchomości
- pracowników działów technicznych, administracyjnych w firmach usługowych i produkcyjnych
- właścicieli obiektów i budowli np.: magazynów, hal
- pracowników, którzy zarządzają obiektami użyteczności publicznej
- wszystkich osób, które są odpowiedzialne za przeglądy nieruchomości i prowadzenie KOB

 PROGRAM

 1. Wprowadzenie – obowiązujące normy prawne dotyczące tematu szkolenia
 2. Obowiązkowe kontrole stanu technicznego budynków:
  - przeglądy i kontrole ,,półroczne” 
  - kontrole co najmniej raz w roku
  - kontrole 5 – letnie
  - obowiązkowe kontrole kotłów, instalacji  i urządzeń grzewczych oraz chłodniczych
  - kontrole nadzwyczajne
 3. Kto może dokonywać kontroli okresowych obiektów budowlanych i jakie powinien posiadać uprawnienia.
 4. Przygotowanie właściciela, zarządcy – administratora do kontroli okresowej.
 5. Co koniecznie powinny zawierać protokoły z przeprowadzonych kontroli obiektu budowlanego – wzory protokołów.
 6. Jakie załączniki powinny być załączone do protokołów kontroli.
 7. Zasady prowadzenia ,,Książki obiektu budowlanego” ( dalej KOB):
  - co zawiera KOB
  - kto musi prowadzić KOB i kogo może upoważnić do jej prowadzenia
  - w jakiej formie powinno być upoważnienie
  - kiedy  założyć i jak przepisowo prowadzić  KOB
  - jak prawidłowo dokonywać regularnych zapisów 
  - rejestracja poszczególnych zapisów m.in. z okresowych kontroli i remontów oraz innych robót budowlanych 
  -  jak się zachować i czego dokonać gdy dotychczas nie była prowadzona KOB (lub zaniechano prowadzenia).
 8. Jaka obowiązkowa dokumentacja powinna być dołączona do KOB.
 9. Najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu KOB.
 10. Co inspektorzy nadzoru budowlanego w Polsce kontroluję wg. aktualnych przepisów i wytycznych na rok 2021  - Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
 11. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania i porady.
   


PRELEGENCI

Były szef Biura Inspekcyjno-Kontrolnego GUNB, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, dyrektor ds. Infrastruktury w dużej instytucji publicznej. Wieloletni doświadczony wykładowca i trener z zakresu: Prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych i zarządzania nieruchomościami ( w tym: na Politechnice oraz seminariach i szkoleniach na terenie całej Polski). Posiada nie tylko wiedzę ale wieloletnie doświadczenie praktyczne. Posiada uprawnienia budowlane i jest rzeczoznawcą branżowym. Autor publikacji z zakresu procesu budowlanego i prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych. Prowadzi firmę zajmującą się m.in.: kontrolami okresowymi - stanu technicznego obiektów budowlanych i zastępczymi nadzorami inwestorskimi oraz opracowuje opinie
i ekspertyzy techniczne z tego zakresu.
 METODY SZKOLENIA
(tylko dla formuły online)

- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. MS Teams, Zoom, ClickMeeting
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie emailem lub przez formularz  online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa: indywidualny link do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 CENA SZKOLENIA

699 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 28.09.2021r.
799 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 28.09.2021r.

W cenie szkolenia
Stacjonarne: udział w szkoleniu dla jednej osoby, lunch, przerwy kawowe, certyfikat, materiały szkoleniowe
Online: udział w szkoleniu dla jednej osoby, certyfikat, materiały szkoleniowe w .pdf

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto mBank S.A., nr: 53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 


 

Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL

T:  +48 22 633 03 28
E:  szkolenia@deway.pl

PARTNERZY MEDIALNI

UDOSTĘPNIJ 
 

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW