ZGŁOSZENIE ONLINE

14 maja 2024

Bezpieczeństwo zdrowotne opakowań do kontaktu z żywnością - kluczowe aspekty prawne

14 maja 2024 r. - Online
Godz.: 10:00 - 15:00

 OPIS  |  KORZYŚCI  |  ADRESACI  |  PROGRAM  |  PRELEGENCI  |  METODY  |  CENA  |  WARUNKI UCZESTNICTWA

 


Bezpieczeństwo żywności szkolenie - OPIS

Na szkoleniu omówimy w jaki sposób praktycznie wdrożyć aktualne przepisy prawne krajowe i UE dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przedstawimy wymagania i dokumentację dotyczącą wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z wynikami badań potwierdzających zgodność wyrobu z aktualnymi przepisami UE. Prześledzimy i przeanalizujemy problemy z jakimi spotykają się przedsiębiorcy.

 KORZYŚCI

 • Pokażemy Ci przykładowe dokumenty
 • Rozwiążemy  zgłoszone przez Ciebie problemy
 • Poznasz wymagania jakie muszą spełniać wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością
 • Będziesz przygotowany  do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w badaniach migracji oraz opracowywaniu i weryfikacji wymaganych dokumentów 
 • Nabędziesz umiejętności interpretowania aktualnych przepisów prawa krajowego i UE dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (opakowań, elementów maszyn, materiałów do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością)
 • Powiemy Ci jak przygotować się do kontroli organów kontrolujących materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością

 ADRESACI

 • Producenci żywności
 • Producenci, importerzy i dystrybutorzy materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (technolodzy, specjaliści, kierownicy i pracownicy służb kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności)
 • Pracownicy laboratoriów wykonujących badania materiałów opakowaniowych

 Szkolenie z bezpieczeństwa żywności - PROGRAM

1. Rozporządzenie ramowe (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 • Definicja materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Przykłady materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Wymagania ogólne dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
 • Znakowanie
 • Identyfikowalność (system traceability)
 • Procedura udzielania zezwoleń unijnych na nowe substancje
   

2. Dokumenty potwierdzające zgodność materiałów do kontaktu z żywnością z przepisami UE 

 • Deklaracja zgodności - cel wystawienia dokumentu, aktualizacja dokumentu
 • Deklaracja zgodności, dokumenty uzupełniające –informacje jakie powinny zawierać
 • Deklaracja zgodności i dokumenty uzupełniające - urzędowa kontrola
 • Przekazywanie deklaracji zgodności i dokumentów uzupełniających w całym łańcuchu dostaw
 • Obowiązki przedsiębiorców w odniesieniu do posiadania i dysponowania deklaracją zgodności i dokumentami uzupełniającymi 
 • Przykłady podmiotów działających na rynku materiałów do kontaktu z żywnością, którzy pełnią różne role 
   

3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością z późn. zm.

 • Ostatnie zmiany Rozporządzenia 10/2011 oraz planowane zmiany 
 • Wymagania w zakresie składu chemicznego, wykazy substancji dozwolonych do stosowania
 • Limity migracji globalnej i specyficznej
 • Badania migracji globalnej i specyficznej: dobór płynów modelowych i warunków badania
 • Zastępcze płyny modelowe
 • Dobór zakresu badań w zależności od rodzaju materiału i przeznaczenia wyrobu
 • Ocena zgodności z limitami migracji i ich praktyczna interpretacja
 • Substancje dodane w sposób niezamierzony (NIAS) – ocena ryzyka
 • Najnowsze zmiany do rozporządzenia – nowe substancje i limity migracji
 • Biotworzywa – przykłady, wymagania prawne, badania
 • Wyroby melaminowe i bambusowo-melaminowe - badania
   

4. Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/213 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu
     z żywnością

 • Limit migracji bisfenolu A, badania migracji
 • Wymagania dla lakierów i powłok w zakresie migracji bisfenolu A 
 • Deklaracja zgodności dla materiałów powlekanych – wzór dokumentu

 

5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do
     kontaktu z żywnością

 • System GMP w produkcji i dystrybucji opakowań żywności
 • Systemy jakości
 • Zasady GMP w odniesieniu do zadrukowanych opakowań żywności
   

6. Nowe Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2022/1616 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych
     do kontaktu z żywnością 

 • Zagrożenia związane ze stosowaniem tworzyw sztucznych z recyklingu do kontaktu z żywnością
 • Recykling mechaniczny pokonsumenckiego PET
 • Recykling z obiegu zamkniętego
 • Wymagania dotyczące dokumentacji, zaleceń i znakowania
 • Wymagania dotyczące dekontaminacji
 • Monitorowanie i zgłaszanie poziomów zanieczyszczeń
 • Procedura udzielania zezwoleń unijnych na procesy recyklingu 
 • Rejestr autoryzowanych procesów recyklingu
 • Deklaracja zgodności

 

7. Wymagania dla materiałów, dla których nie określono w przepisach wymagań szczegółowych, w tym obowiązkowa dokumentacja dla

 • Papieru i tektury
 • Stali nierdzewnej
 • Aluminium
 • Szkła
 • Gumy, silikonu
 • Farb drukarskich, lakierów i powłok itp.
   

8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 w sprawie aktywnych i inteligentnych opakowań do żywności

 • Przykłady aktywnych i inteligentnych materiałów, wymagania ogólne
 • Wymagania szczegółowe, procedura uzyskiwania unijnego zezwolenia na stosowanie substancji stanowiących składnik aktywny w materiale lub wyrobie
 • Opinie EFSA dotyczące m. in. podkładek absorpcyjnych pod mięso
 • Deklaracja zgodności
 • Znakowanie
   

9. Zagrożenia wynikające z migracji substancji szkodliwych dla zdrowia

 • Tworzyw sztucznych
 • Metali
 • Papieru i tektury (w tym z makulatury – oleje mineralne)
 • Farb drukarskich
 • Wyrobów powlekanych powłokami organicznymi (bisfenol A)
 • Wyrobów gumowych
 • Wyrobów i powłok ceramicznych 
 • Klejów

 PRELEGENCI

Przedstawiciel Polski w EFSA (Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności). Ekspert w Komisji Europejskiej ds. materiałów do kontaktu z żywnością. Opracowuje akty prawne z zakresu bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Kierownik pracowni oceny materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH). Autor wielu publikacji naukowych.
 METODY SZKOLENIA
(tylko dla formuły online)

- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting, Teams
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie przez formularz online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa indywidualny link do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 CENA SZKOLENIA

799 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 24.04.2024 r.
899 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 24.04.2024 r.

W cenie szkolenia
udział w szkoleniu dla jednej osoby, certyfikat, materiały szkoleniowe

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na rachunek mBank S.A., nr konta:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 


 

Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E:  szkolenia@deway.pl

 

 

PARTNERZY MEDIALNI

UDOSTĘPNIJ  

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW