ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE
Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych (online)
Czas: 90h dydaktycznych


Edycja szkolenia
Imię i nazwisko (Uczestnik 1)
E - mail
Telefon
Stanowisko
Imię i nazwisko (Uczestnik 2)
E - mail
Telefon
Stanowisko
Płatnik ( pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko)
NIP
Ulica
Kod pocztowy
Miejscowość
Imię i nazwisko (Osoba zgłaszająca)
E - mail
Telefon
Stanowisko
Kwota do zapłaty (cena netto + 23% VAT)
CENA SZKOLENIA
EDYCJA: październik 2020
2400 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 20.09.2020r.
2600 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 20.09.2020r.

EDYCJA: listopad 2020
2400 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 20.10.2020r.
2600 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 20.10.2020r.

EDYCJA: grudzień 2020
2400 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 20.11.2020r.
2600 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 20.11.2020r.

W CENIE SZKOLENIA
- udział w szkoleniu dla jednej osoby, certyfikat, materiały szkoleniowe w pdf

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr: 53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma
najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie
wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie
wystawionej im faktury.
6. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca
szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
7. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia przez Canfor w związku
ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej.
Administratorem danych osobowych jest Canfor z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15,
02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123,email: biuro@canfor.com.pl. Jednocześnie
zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.


Uwagi
Informacje o szkoleniu otrzymałem
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW