Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Copyrights© 2002 - 2022 DEWAY
Wszelkie prawa zastrzeżone.

UDOSTĘPNIJ  

2022 r. - Online
Godz.: 9:00 - 15:00

 OPIS  |  KORZYŚCI  |  ADRESACI  |  PROGRAM  |  PRELEGENCI  |  METODY  |  CENA  |  WARUNKI UCZESTNICTWA

 


OPIS SZKOLENIA

Na szkoleniu szczegółowo omówimy aktualne przepisy i ich zastosowanie w praktyce  oraz zasady załadunku pojazdów, mocowania, zabezpieczania ładunków oraz ruchu pojazdów po zmianie przepisów w 2021 r.
 KORZYŚCI

 • Będziesz wiedział jak interpretować najnowsze przepisy dotyczące warunków załadunku, mocowania i zabezpieczenia ładunków w 2021 roku
 • Powiemy Ci o planowanych zmianach w prawie
 • Dowiesz się, jak zmniejszyć ryzyko ponoszenia sankcji karnych przez kierowców i przedsiębiorców
 • Powiemy Ci, jak w praktyce stosować nowe regulacje
 • Wyjaśnimy Ci wątpliwości i pokażemy kierunki rozwiązywania problemów

 ADRESACI

 • Przewoźnicy, załadowcy i nadawcy ładunków w transporcie drogowym
 • Osoby zarządzające transportem, załadunkiem i kierowcy

 PROGRAM

1.  Warunki załadunku, maksymalne parametry pojazdów i nowe zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego po nowelizacji ustawy prawo o ruchu
      drogowym i ustawy o drogach publicznych.

-    ograniczenia załadunku wynikające z dopuszczalnych wartości masy, nacisku osi i wymiarów pojazdu
-    zmienione zasady ruchu pojazdów nienormatywnych, nowe kategorie zezwoleń
-    parametry pojazdów odpowiednie dla zezwoleń kategorii I, II, III, IV i V
-    zasady uzyskiwania zezwoleń i zasady korzystania z zezwoleń
-    zakazy ruchu pojazdów dotyczące nacisku osi na drogach i strefy zakazu ruchu pojazdów
-    przepisy przejściowe dla znaków oznaczających dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu
-    obowiązki kierowcy pojazdu nienormatywnego
-    zasady kontroli: masy, nacisków osi i wymiarów pojazdów
-    odpowiedzialność nadawcy, załadowcy, przewoźnika, kary za nieprawidłowości związane z załadunkiem i ruchem pojazdów 
-    konsekwencje wyroku TSUE z 21 marca 2019 r. (C-127/17)

2. Sposób i warunki przewozu ładunków w krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym
-    rodzaje pojazdów jakich dotyczą warunki przewozu określone w rozporządzeniu i umowie międzynarodowej rozmieszczanie ładunków na pojazdach, plan
     załadunku pojazdu
-    obliczanie środka ciężkości ładunku
-    zasady mocowania i zabezpieczania ładunków niebędących towarami niebezpiecznymi
-    zasady mocowania i zabezpieczania towarów niebezpiecznych (ADR)
-    zasady kontroli warunków przewozu mocowania i zabezpieczania ładunku
-    podział odpowiedzialności i kary za nieprawidłowe mocowaniem i zabezpieczanie ładunków

3.  Warunki mocowania ładunków zgodnie z normą EN 12195-1, EN 12640, EN 12642
-    wyjaśnienie pojęć: współczynnik tarcia, współczynniki przyspieszeń, siła napięcia pasa, kąt mocowania
-    rodzaje metod mocowania i zabezpieczania ładunków
-    obliczanie sił mocowania odciągami
-    ustalanie wymaganej liczby odciągów, ocena możliwości użycia pasów określenia wskazane na etykiecie 
-    warunki stosowania metod mocowania ładunku oraz dodatkowe sposoby zabezpieczenia
-    wymagania dla nadwozi pojazdów i środków mocujących, punkty mocowania odciągowego
-    nadwozie pojazdu jako element mocowania ładunku, certyfikaty dla nadwozi pojazdów

4. Odpowiedzi na pytania
 PROWADZĄCY

Ceniony praktyk i trener z ponad 20 letnim doświadczeniem w  transporcie drogowym, autor wielu publikacji z zakresie szeroko rozumianych przepisów transportowych. Wykładowca na kilku uniwersytetach (m.in. Uniwersytet Łódzki, Akademia Techniczno - Humanistyczna) i Ekspert Komisji Europejskiej - szkolenia służb Ukrainy, Chorwacji i Turcji w zakresie mocowania ładunku, czasu pracy kierowcy, przewozu drogowego towarów niebezpiecznych i innych regulacji wspólnotowych dotyczących transportu drogowego.
Prowadzi szkolenia:
- pracowników organów samorządowych w zakresie wydawania uprawnień przewozowych, organizacji i kontroli przewozów regularnych, komunikacji
   miejskiej, publicznego transport zbiorowego
- pracowników zarządców dróg w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów
- otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybkopsujących się, doradców DGSA ADR,
   kandydatów na doradców DGSA ADR
- w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych
- kandydatów na inspektorów i inspektorów transportu drogowego
- funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej
 METODY SZKOLENIA
(tylko dla formuły online)

- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting, Teams
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie emailem lub przez formularz  online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa: indywidualny kod dostępu, link  do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link  i kod dostępu
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 CENA SZKOLENIA

699 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 23.09.2021r.
799 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 23.09.2021r.

W cenie szkolenia
Stacjonarne: udział w szkoleniu dla jednej osoby, lunch, przerwy kawowe, certyfikat, materiały szkoleniowe
Online: udział w szkoleniu dla jednej osoby, certyfikat, materiały szkoleniowe w .pdf

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na rachunek mBank S.A., nr konta:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 


 

Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E:  szkolenia@deway.pl

Warunki załadunku pojazdów, mocowania, zabezpieczania ładunków oraz ruchu pojazdów po zmianie przepisów w 2021 roku

30 grudnia 2023