Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

deway@deway.pl

+ 48 22 633 03 28

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Copyrights© 2002 - 2021 DEWAY
Wszelkie prawa zastrzeżone.

UDOSTEPNIJ 
 

2022 r. -  Online
Godz:. I dzień 9:00 – 15:00, II dzień 9:00 – 15:00
 OPIS SZKOLENIA

Korzyści
- Jak właściwie rozumieć klauzule umowne stosowane w praktyce w umowach o roboty budowlane  i w  umowach o prace projektowe
- Jak zabezpieczyć interesy inwestora a jak wykonawcy robót ?
- Najistotniejsze postanowienia  umów z uwzględnieniem pułapek prawnych, które mogą z nich wynikać
- Na co należy zwrócić szczególną uwagę zawierając umowy


Adresaci
Szkolenie skierowane jest do inwestorów (zamawiających roboty budowlane) oraz wykonawców (generalnych wykonawców, wykonawców, podwykonawców) oraz do wszystkich osób odpowiedzialnych za przygotowywanie, negocjowanie, zawieranie i realizację umów o roboty budowlane


W cenie szkolenia
- udział w szkoleniu dla jednej osoby
- certyfikat
- materiały szkoleniowe w pdf
 

Metody szkolenia
- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie emailem lub przez formularz online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa: indywidualny kod dostępu, link  do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link  i kod dostępu
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa


Cena szkolenia
1099 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 18.09.2020r.
1199 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 18.09.2020r
 


 
PROGRAM               

Dzień I

 1. Formy prowadzenia inwestycji (generalne wykonawstwo, wykonawstwo częściowe, podwykonawstwo, zastępstwo inwestycyjne) i zastosowanie właściwych przepisów.   
 2. Weryfikacja kontrahenta i tryb zawarcia umów o roboty budowlane. Reprezentacja podmiotów, pełnomocnictwo i prokura.   
 3. Stosowanie warunków kontraktowych FIDIC w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego a obowiązujące przepisy prawa polskiego. Specyfika    i rodzaje umów zawieranych z zastosowaniem warunków kontraktowych FIDIC.   
 4. Formy i zasady kształtowania wynagrodzenia umownego: rodzaje wynagrodzenia: ryczałtowe a kosztorysowe, terminy i zasady płatności.   
 5. Dopuszczalność i warunki zmiany wysokości wynagrodzenia, roboty dodatkowe.   
 6. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane – bezwzględnie obowiązujące przepisy.   
 7. Sposoby dyscyplinowania nierzetelnego kontrahenta.   
 8. Kary umowne a odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadach ogólnych.   
 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: kaucja zabezpieczająca, gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa, inne.   
 10. Zasady podwykonawstwa.   
 11. Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy.   
 12. Formy zabezpieczenia przed ryzykiem „podwójnej” płatności.

   

Dzień II

 1. Prawa autorskie w umowie o roboty budowlane.   
 2. Zmiany w projekcie budowlanym.   
 3. Nadzór autorski.   
 4. Rękojmia i gwarancja w umowie o roboty budowlane.   
 5. Odpowiedzialność wykonawcy a odpowiedzialność projektanta za wady projektu budowlanego.   
 6. Umowne modyfikacje odpowiedzialności stron umowy.   
 7. Okres obowiązywania umowy.   
 8. Rozwiązanie umowy w wyniku porozumienia stron.   
 9. Ustawowe i umowne podstawy odstąpienia od umowy.   
 10. Zasady dochodzenia roszczeń umownych. Przedawnienie. Postępowanie mediacyjne, arbitrażowe i przed sądem powszechnym.   
 11. Pytania i panel dyskusyjny.

 


PRELEGENCI

Radca prawny, Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycyjnego procesu budowlanego. Wspiera inwestorów oraz zarządzających nieruchomością w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Reprezentuje uczestników procesu budowlanego w sporach sądowych i pozasądowych. Doradza Klientom - zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom - jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji oraz  użytkowanej nieruchomości. Prowadzi wykłady i szkolenia dotyczące prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami. Jest autorką licznych publikacji o tematyce prawnej z zakresu swojej specjalizacji.
 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkolenia na konto mBank  nr:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473   
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.   
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.   
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.   
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.   
 6. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.   
 7. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.   
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.    

   
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez Canfor w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest Canfor z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822,    REGON: 387040123, email: biuro@canfor.com.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.
 Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


 

MASZ PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E: szkolenia@canfor.com.pl


                                                                                                                                               PARTNERZY MEDIALNI

Umowy o roboty budowlane – jak zidentyfikować i ograniczać ryzyka prawne

31 grudnia 2022

ZGŁOSZENIE PDF

ZGŁOSZENIE ONLINE