ZGŁOSZENIE ONLINE

06 grudnia 2023

REACH, CLP, SUBSTANCJE I MIESZANINY CHEMICZNE - praktyczne aspekty obowiązków dalszych użytkowników w 2023 roku

6 grudnia 2023 r. - Online
Godz.: 9:00 - 15:00

 OPIS  |  KORZYŚCI  |  ADRESACI  |  PROGRAM  |  PRELEGENCI  |  METODY  |  CENA  |  WARUNKI UCZESTNICTWA

 


OPIS SZKOLENIA

Zapraszamy na szkolenie na którym omówimy od strony praktycznej aspekty rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych. Powiemy jak stosować przepisy, jakie wymagania obowiązują i w jaki sposób przygotować firmę do wizyty organów kontrolnych.
 KORZYŚCI

 • Dowiesz się o aktualnych regulacjach prawnych
 • Będziesz wiedział jak zarządzać chemikaliami
 • Dowiesz się jak przygotować zakład do kontroli
 • Powiemy Ci jakie sankcje wynikają z ustawy

 ADRESACI

 • Dalsi użytkownicy
 • Dystrybutorzy
 • Firmy zajmujące się co-packing
 • Osoby odpowiedzialne za gospodarkę chemikaliami
 • Wytwórcy wyrobów

 PROGRAM

1. Informacje wprowadzające CLP 

 • Rozporządzenie CLP: klasyfikacja i oznakowanie - aspekty istotne dla dalszych użytkowników chemikaliów
 • Jak sprawdzić czy dostarczone chemikalia mają prawidłową etykietę
 • Jak właściwie oznaczyć mieszaniny, które sporządzamy na potrzeby własne w tym również  roztwory własne
 • Jakie dokumenty związane z klasyfikacją i oznakowaniem należy poddać aktualizacji
 • Co to jest identyfikator UFI i od kiedy i kogo będzie obowiązywał dalszych użytkowników
 • Platformy ECHA, których obsługę należy znać, aby wypełnić obowiązki wymaganym w terminie
   

2. Obowiązki wynikające z krajowych aktów prawnych 

 • Obowiązki wynikające z ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach chemikaliów dla użytkowników
 • Rodzaje obowiązujących spisów, rejestrów u użytkownika – gotowe wzory
 • Oznaczenie magazynów, miejsc stosowania i przechowywania chemikaliów
 • Transport chemikaliów wewnątrz zakładu, obowiązujące regulacje
 • Zasady magazynowania chemikaliów
 • Obowiązujące instrukcje z zakresu gospodarki chemikaliami, których brak powoduje niezgodności– wzory instrukcji
 • Zmiany z zakresu stosowania substancji rakotwórczych i mutagennych – rejestry, zgłoszenia – wzory
 • Ocena ryzyka na czynnik chemiczny – metodyka i przykład oceny
 • Wymagania BHP a chemikalia u użytkownika – check lista wymagań ze wskazaniem artykułów i aktów wykonawczych
 • Środki ochrony indywidualnej przy pracy z chemikaliami.
 • Wymagania ADR dla użytkownika
   

3. Wymagania REACH dla użytkowników 

 • Karta charakterystyki – ostateczny termin zmian 01.01.2023 r.
 • Jak sprawdzić czy mamy poprawne karty charakterystyki – podejście praktyczne na przykładzie
 • Scenariusz narażenia – jak sprawdzić aby uzyskać zgodność w zakresie bezpiecznego stosowania
 • Obowiązek sporządzenia raportu dalszego użytkownika w sytuacji gdy nie ma scenariusza narażenia od swojego dostawcy – krok po kroku
 • Obowiązki wynikające z stosowania substancji z listy kandydackiej oraz z procedury zezwoleń i ograniczeń
   

4. Organy kontroli i kary dla użytkowników

 • Obowiązki wobec organów kontroli i ECHA (kogo i w jakim terminie należy powiadomić, aby uniknąć kar) – check lista z datami
 • Przykłady kar

 PRELEGENCI

Ekspert i wieloletni praktyk z ponad 15 letnim doświadczeniem w zakresie rozporządzenia REACH i CLP oraz zarządzania zintegrowanymi systemami jakości. Dyrektor działu BHP i Ochrony Środowiska. Swoją wiedzą zawodową i naukową wspiera uczestników wydarzeń w praktycznym rozwiązywaniu problemów. 
 METODY SZKOLENIA

- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting, Teams
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie emailem lub przez formularz online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa: indywidualny link do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 CENA SZKOLENIA

799 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 23.11.2023 r.
899 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 23.11.2023 r.

W cenie szkolenia
Udział w szkoleniu dla jednej osoby, certyfikat, materiały szkoleniowe w .pdf

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na rachunek mBank S.A., nr konta:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 


 

Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E:  szkolenia@deway.pl

UDOSTĘPNIJ  

Copyrights© 2023 DEWAY
Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020