Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

deway@deway.pl

+ 48 22 633 03 28

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Copyrights© 2002 - 2021 DEWAY
Wszelkie prawa zastrzeżone.

UDOSTEPNIJ 
 

28 września 2021r. - Warszawa/Online
Godz.: 10:00 - 16:00
(W zależności od rozwoju pandemii szkolenie może być realizowane w formule online)

 OPIS  |  KORZYŚCI  |  ADRESACI  |  PROGRAM  |  PRELEGENCI  |  METODY  |  CENA  |  WARUNKI UCZESTNICTWA

 


OPIS SZKOLENIA

Podczas szkolenia omówimy zakres obowiązków dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych z uwzględnieniem najnowszych interpretacji Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Chemikaliów.
 KORZYŚCI

 • Zapoznasz się z najnowszymi zmianami prawnymi dotyczącymi obowiązków dalszych użytkowników chemikaliów wynikających z rozporządzeń REACH i CLP i ich mieszanin 
 • Będziesz wiedział jak przygotować się do wizyt organów kontrolnych
 • Powiemy Ci, jak w praktyce stosować nowe regulacje
 • Wyjaśnimy Ci wątpliwości i pokażemy kierunki rozwiązywania problemów

 ADRESACI

 • Dalsi użytkownicy
 • Dystrybutorzy
 • Wytwórcy wyrobów
 • Użytkownicy końcowi stosujący chemikalia w działalności zawodowej
 • Wszystkie organizacje stosujące chemikalia

 PROGRAM

         I. Informacje wprowadzające CLP 

 1. Rozporządzenie CLP: klasyfikacja i oznakowanie - aspekty istotne użytkowników
 2. Jak sprawdzić czy dostarczone chemikalia mają prawidłową etykietę
 3. Jak oznaczyć mieszaniny, które sporządzamy na potrzeby własne w tym również  roztwory własne
 4. Jakie dokumenty związane z klasyfikacją należy zaktualizować
 5. Co to jest identyfikator UFI i od kiedy i kogo będzie obowiązywał
 6. Jak się przygotować do zmian w zakresie rozporządzenia CLP, platformy, których obsługę należy znać aby wypełnić obowiązki w terminie

  II. Obowiązki wynikające z krajowych aktów prawnych
 7. Obowiązki wynikające z ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach chemikaliów dla użytkowników: dotychczasowe i po zmianie
 8. Rodzaje obowiązujących spisów, rejestrów u użytkownika – gotowe wzory
 9. Oznaczenie magazynów, miejsc stosowania chemikaliów i przechowywania chemikaliów, transport chemikaliów wewnątrz zakładu
 10. Obowiązujące instrukcje z zakresu gospodarki chemikaliami, których brak powoduje niezgodności a które normują wymagania – wzory instrukcji
 11. Zmiany z zakresu stosowania substancji rakotwórczych i mutagennych – rejestry, zgłoszenia – wzory
 12. Ocena ryzyka na czynnik chemiczny – metodyka i przykłady oceny, uwzględnienie zmian, przykład oceny ryzyka z zakresu zagrożenia zarażenia się w pracy wirusem SARS-CoV-2
 13. Wymagania BHP a chemikalia u użytkownika – check lista wymagań ze wskazaniem artykułów
 14. Środki ochrony indywidualnej przy pracy z chemikaliami
 15. Transport i magazynowanie chemikaliów
 16. Wymagania ADR dla użytkownika

  III. Wymagania REACH dla użytkowników 
 17. Karta charakterystyki – zmiany w rozporządzeniu z 2020 roku i okresy przejściowe
 18. Jak sprawdzać MSDS w okresie zmian do 2022 roku
 19. Scenariusz narażenia – jak sprawdzić aby uzyskać zgodność w zakresie bezpiecznego stosowania zgodnego również z MSDS , różnice w zastosowaniu przemysłowym, laboratoryjnym, usługowym
 20. Obowiązek sporządzenia raportu dalszego użytkownika w sytuacji gdy nie ma scenariusza narażenia od swojego dostawcy – krok po kroku
 21. Obowiązki wynikające z stosowania substancji z listy kandydackiej oraz z procedury zezwoleń i ograniczeń w systemie Reach – czy wolno stosować substancje z list zabronionych i jak sporządzić zgłoszenia dla ECHA

  IV. Organy kontroli i kary dla użytkowników 
 22. Obowiązki wobec organów kontroli i ECHA (kogo i w jakim terminie należy powiadomić, aby uniknąć kar) – check lista z datami
 23. Przykłady kar
   


PROWADZĄCY

Ekspert i wieloletni praktyk w zakresie rozporządzenia REACH i CLP oraz zarządzania zintegrowanymi systemami jakości. Dyrektor działu BHP i Ochrony Środowiska. Swoją wiedzą zawodową i naukową wspiera uczestników wydarzeń w praktycznym rozwiązywaniu problemów. 
 METODY SZKOLENIA
(tylko dla formuły online)

- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting, Teams
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie emailem lub przez formularz  online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa: indywidualny kod dostępu, link  do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link  i kod dostępu
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 CENA SZKOLENIA

599 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 14.09.2021r.
699 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 14.09.2021r.

W cenie szkolenia
Stacjonarne: udział w szkoleniu dla jednej osoby, lunch, przerwy kawowe, certyfikat, materiały szkoleniowe
Online: udział w szkoleniu dla jednej osoby, certyfikat, materiały szkoleniowe w .pdf

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na rachunek mBank S.A., nr konta:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 


 

Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E: szkolenia@deway.pl

Obowiązki dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych w roku 2021

28 września 2021

ZGŁOSZENIE PDF

ZGŁOSZENIE ONLINE