ZGŁOSZENIE ONLINE

30 grudnia 2023

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA i Deweloperski Fundusz Gwarancyjny w praktyce

2023 r. -  Online
Godz.: 10:00 - 15:00

 OPIS  |  KORZYŚCI  |  ADRESACI  |  PROGRAM  |  PRELEGENCI  |  METODY  |  CENA  |  WARUNKI UCZESTNICTWA

 


OPIS SZKOLENIA

Omówimy najczęściej pojawiające się problemy na gruncie wykonywania przepisów nowej ustawy deweloperskiej i zawierania umów zgodnie z nową regulacją, zwłaszcza pod kątem bieżących problemów interpretacyjnych
 KORZYŚCI

 • Dowiesz się gdzie najczęściej mogą pojawić się błędy
 • Upewnisz się czy udało się w pełni zrealizować zamierzenia ustawodawcy
 • Przedstawimy Ci, jak wygląda praktyczne ujęcie obowiązków, które na poszczególne podmioty nakłada ustawa
 • Będziesz wiedział jak wygląda porównanie stanów prawnych przed i po 1 lipca 2022 roku
 • Poznasz praktyczne aspekty cesji umów deweloperskich z nabywców w rozumieniu ustawy na podmioty trzecie nie będące nabywcami

 ADRESACI

 • Firmy deweloperskie i budowlane
 • Prawnicy i kancelarie obsługujące firmy deweloperskie
 • Pośrednicy nieruchomości w obrocie budowlanym
 • Pracownicy banków
 • Wszystkie podmioty współpracujące z branżą nieruchomości
 • Wszystkie osoby, zainteresowane wpływem nowelizacji ustawy deweloperskiej na działalność branży

 PROGRAM
​​​​​​

 1. Jak zawierać umowy w rozumieniu nowej ustawy deweloperskiej?
 2. Czy każdy konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego wypełniać będzie definicję nabywcy z nowej ustawy?
 3. Jak zawierać umowy, gdy nabywcą nie będzie podmiot zdefiniowany ustawowo?
 4. Jaki wpływ będzie mieć nowe ujęcie konsumenta na możliwość powoływania się na klauzule abuzywne w umowach zawieranych przez deweloperów
 5. Czym się różnią klauzule abuzywne od  nieważnych postanowień umownych?
 6. Jak dokonywać cesji umów zawieranych w oparciu o przepisy nowej ustawy na rzecz podmiotu nie wypełniającego ustawowej definicji?
 7. Do jakiego stopnia bank i na którym etapie ma prawo ingerować w treść zawieranej umowy, z uwzględnieniem różnic na etapie banku prowadzącego rachunki powiernicze, a banku kredytującego konsumentów?
 8. Jak w praktyce wygląda zakres stosowania ustawy pod kątem umów zobowiązujących oraz umów przedwstępnych do umów zobowiązujących?
 9. Jakie są praktyczne i prawne aspekty zawierania umów przedwstępnych przez deweloperów?
 10. Jak praktycznie podejść do zawierania umów rezerwacyjnych? 
 11. Które istotne regulacje zostały pominięte w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego?
 12. Jak wyglądają praktyczne aspekty wydzielenia zadań inwestycyjnych przez deweloperów?
 13. Jak poradzić sobie z zawieraniem umów w przedmiocie lokali użytkowych w kontekście przepisów nowej ustawy?
 14. Jak praktycznie wypełniać obowiązki informacyjne deweloperów oraz jak radzić sobie z rozszerzonym zakresem informacji, które muszą znaleźć się
  w nowym prospekcie informacyjnym
 15. Jak praktycznie podejść do zasad odbiorów lokali czy domów, zwłaszcza w przypadku występowania wad tzw. istotnych?
 16. Kiedy bank ma obowiązek wypłaty środków na rzecz nabywców w przypadku odstąpienia od umowy? – problemy praktyczne i luka ustawowa
 17. Jak pod rządami nowej ustawy zakreślana jest odpowiedzialność deweloperów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy?
 18. Jakie są obowiązki i uprawnienia banków w kontekście ew. wad prawnych i fizycznych przedmiotu umowy?
 19. Jak wygląda udział banków w postępowaniach sądowych o przeniesienie własności przedmiotu umowy oraz postępowaniach dotyczących odpowiedzialności kontraktowej deweloperów?
 20. Jak wyglądają procesowe aspekty zgody lub braku zgody banku lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności na nabywcę lub przeniesienie na nabywcę prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym?
   


PRELEGENCI

Ekspert z zakresu prawa nieruchomości, prawa kontraktowego i budowlanego, prawa użytkowania wieczystego z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Autor wielu specjalistycznych publikacji prasowych, w tym z zakresu prawa nieruchomości  - „Całkowicie Nowa Ustawa Deweloperska – Omówienie Regulacji” w miesięczniku C.H. Beck Nieruchomości. Wieloletni wykładowca na szkoleniach stacjonarnych i webinarach, w tym z zakresu prawa kontraktowego, sposobów umownego zabezpieczania wierzytelności pieniężnych oraz prawa budowlanego, z zakresu prawa nieruchomości: sprzedaży nieruchomości zadłużonych, przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, ustanawiania służebności przesyłu, skargi pauliańskiej, najmu krótkoterminowego. Praktyk i wieloletni współpracownik ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm.

 METODY SZKOLENIA

- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting, Teams
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie emailem lub przez formularz  online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa: indywidualny kod dostępu, link  do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link  i kod dostępu
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 CENA SZKOLENIA

799 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 26.01.2023 r.
899 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 26.01.2023 r.

W cenie szkolenia
udział w szkoleniu dla jednej osoby, certyfikat, materiały szkoleniowe wersji elektronicznej

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na rachunek mBank S.A., nr konta:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 


 

Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

KONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E:  szkolenia@deway.pl

UDOSTĘPNIJ 
 

Copyrights© 2002 - 2022 DEWAY
Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020