Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Copyrights© 2002 - 2022 DEWAY
Wszelkie prawa zastrzeżone.

UDOSTĘPNIJ 
 

21 września 2022 r. -  Online
Godz.: 10:00 - 15:00

 OPIS  |  KORZYŚCI  |  ADRESACI  |  PROGRAM  |  PRELEGENCI  |  METODY  |  CENA  |  WARUNKI UCZESTNICTWA

 


OPIS SZKOLENIA

Nowe przepisy, które czekają branżę deweloperską począwszy od 1 lipca 2022 roku, nakładają na deweloperów kolejne wymagania w zakresie obowiązków informacyjnych, działań koniecznych do podjęcia w przypadku upadłości banku, a także wprowadzają dość istotne zamiany w zakresie odbiorów wybudowanych lokali lub domów. Przepisami ustawy objęte zostają także podmioty, dotychczas wyłączone z obowiązku jej stosowania. Zmianie ulega dotychczasowy zakres ochrony praw nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, poprzez rozbudowanie istniejących mechanizmów ochronnych, oraz utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Rozszerzeniu ulega zakres umów objętych wybranymi przepisami ustawy, uregulowana zostaje także umowa rezerwacyjna co do jej definicji, formy i treści.

Celem szkolenia jest omówienie przepisów nowej ustawy deweloperskiej pod kątem zmian jakie czekają branżę deweloperską począwszy od 1 lipca 2022 roku, w związku z wejściem w życie nowej regulacji. Wskazanie katalogu podmiotów wyłączonych dotychczas z obowiązku i zakresu jej stosowania. Omówienie zmienionych mechanizmów ochronnych, ustanowionych na rzecz nabywców. Przybliżenie problematyki związanej z wprowadzeniem przepisów dotyczących Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.
 KORZYŚCI

 • Jakie nowe elementy powinna zawierać treść umowy deweloperskiej
 • Co to są umowy rezerwacyjne i jakie są wymogi ustawowe ich zawierania
 • Jakie są nowe obowiązki informacyjne deweloperów i jak je wypełniać
 • Jakie są nowe zasady odbioru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz czy i kiedy nabywca może odmówić odbioru
 • Co to jest pojęcie wady istotnej i kiedy nabywca uprawniony jest do dokonania naprawy na koszt dewelopera, a kiedy do odstąpienia od umowy
 • Co to jest Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, jako rolę ma spełniać oraz kiedy deweloper musi odprowadzać składkę na ten fundusz
 • Jakie są obowiązki dewelopera w przypadku upadłości banku prowadzącego rachunek powierniczy
 • Które przepisy ustawy obowiązane są stosować podmioty dotychczas nią nieobjęte
 • Czy przepisy ustawy należy stosować do lokali garażowych i miejsc postojowych i co to oznacza dla deweloperów
 • Jakie są zasady stosowania przepisów przejściowych oraz w jakim zakresie możliwe będzie prowadzenie przedsięwzięć deweloperskich na dotychczasowych zasadach.

 ADRESACI

 • Firmy deweloperskie i budowlane
 • Prawnicy i kancelarie obsługujące firmy deweloperskie
 • Pośrednicy nieruchomości w obrocie budowlanym
 • Pracownicy banków
 • Wszystkie podmioty współpracujące z branżą nieruchomości
 • Wszystkie osoby, zainteresowane wpływem nowelizacji ustawy deweloperskiej na działalność branży

 PROGRAM

 1. Nowe obowiązki deweloperów - kluczowe aspekty
 2. Katalog umów objętych wybranymi przepisami ustawy
 3. Katalog podmiotów dotychczas wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy
 4. Zmiany wprowadzone przez nowe przepisy m.in. do procesu odbiorów lokali i domów
 5. Nowe zasady w zakresie ochrony praw nabywców oraz funkcjonowania Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego
 6. Katalog oraz treści innych umów zawieranych z deweloperem
   


PRELEGENCI

Ekspert z zakresu prawa nieruchomości, prawa kontraktowego i budowlanego, prawa użytkowania wieczystego z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Autor wielu specjalistycznych publikacji prasowych, w tym z zakresu prawa nieruchomości  - „Całkowicie Nowa Ustawa Deweloperska – Omówienie Regulacji” w miesięczniku C.H. Beck Nieruchomości. Wieloletni wykładowca na szkoleniach stacjonarnych i webinarach, w tym z zakresu prawa kontraktowego, sposobów umownego zabezpieczania wierzytelności pieniężnych oraz prawa budowlanego, z zakresu prawa nieruchomości: sprzedaży nieruchomości zadłużonych, przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, ustanawiania służebności przesyłu, skargi pauliańskiej, najmu krótkoterminowego. Praktyk i wieloletni współpracownik ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm.

 METODY SZKOLENIA

- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting, Teams
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie emailem lub przez formularz  online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa: indywidualny kod dostępu, link  do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link  i kod dostępu
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 CENA SZKOLENIA

699 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 10.06.2022 r.
799 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 10.06.2022 r.

W cenie szkolenia
udział w szkoleniu dla jednej osoby, certyfikat, materiały szkoleniowe wersji elektronicznej

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na rachunek mBank S.A., nr konta:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 


 

Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

KONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E:  szkolenia@deway.pl

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA - kluczowe zmiany od 1 lipca 2022 r.

21 września 2022

ZGŁOSZENIE ONLINE