Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

deway@deway.pl

+ 48 22 633 03 28

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Copyrights© 2002 - 2021 DEWAY
Wszelkie prawa zastrzeżone.

UDOSTEPNIJ 
 2021r. - Online
Godz.: 10:00 - 15:00

 OPIS SZKOLENIA


Korzyści
- dowiesz się jak zabezpieczyć budynek zgodnie z najnowszymi przepisami obowiązującymi w 2020 roku?
- jakie są wymagania w zakresie prowadzenia KOB?
- jakie są kary z tytułu zaniedbań w wypełnianiu KOB?
- jakie dokumenty i co najczęściej weryfikują kontrolerzy NB i PSP podczas kontroli?
- co należy sprawdzić po zakończeniu sezonu zimowego?
- jaka odpowiedzialność ciąży na osobie prowadzącej KOB?


Adresaci
- zarządcy budynków
- członkowie i zarządcy wspólnot mieszkaniowych
- administratorzy nieruchomości
- pracownicy działów technicznych, administracyjnych w firmach usługowych i produkcyjnych
- właściciele obiektów i budowli np.: magazynów, hal
- pracownicy, którzy zarządzają obiektami użyteczności publicznej
- wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za przeglądy nieruchomości i prowadzenie KOB


W cenie szkolenia
- udział w szkoleniu dla jednej osoby
- certyfikat
- materiały szkoleniowe w pdf

 

Metody szkolenia
- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania

 

Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie emailem lub przez formularz  online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa: indywidualny kod dostępu, link  do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link  i kod dostępu
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 

Cena szkolenia
599 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 19.10.2020r.
699 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 19.10.2020r

 PROGRAM

I     Zgodne z prawem użytkowanie obiektu budowlanego

 1. Wprowadzenie do tematu – wymogi prawne
 2. Prawne obowiązki właściciela – zarządcy nieruchomości - obiektu budowlanego
 3. Obowiązkowe kontrole okresowe – zasady prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego
 4. Uprawnione osoby do przeprowadzania kontroli stanu technicznego
 5. Kontrola kotów i instalacji6. Wymogi związane z przeglądem kontrolnym instalacji i urządzeń
 6. Zakres badania technicznego przy okresowej kontroli urządzeń i przewodów kominowych
 7. Kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
 8. Zakres badań kontrolnych instalacji i urządzeń elektrycznych oraz odgromowych
 9. Minimalna zawartość protokółu z kontroli okresowej wg obowiązkowych przepisów zmienionego Prawa budowlanego w 2020 r.


II   Prawidłowe prowadzenie Książki obiektu budowlanego

 1. Wstęp – podstawy prawne
 2. Praktyka w prowadzeniu Książki obiektu budowlanego ( dalej KOB)
 3. Osoby upoważnione do dokonywania wpisów
 4. Dane identyfikacyjne obiektu
 5. Spis dokumentacji dołączonej do KOB
 6. Dane techniczne charakteryzujące obiekt
 7. Plan sytuacyjny obiektu
 8. Wykaz protokółów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu
 9. Wykaz protokołów okresowych kontroli i przydatności do użytkowania
 10. Opracowania techniczne dotyczące obiektu
 11. Odbiory prac remontowych – wykaz protokołów oraz dane dotyczące dokumentacji technicznej
 12. Awarie i katastrofy budowlane – wykaz protokołów
 13. Zmiana sposobu użytkowania
 14. Dokumentacja dołączona do KOB, najczęstsze błędy w jej prowadzeniu oraz związane z tym konsekwencje
 15. Odpowiedzi na pytania i konsultacje.

 PRELEGENCI

Były szef Biura Inspekcyjno-Kontrolnego GUNB, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, dyrektor ds. Infrastruktury w dużej instytucji publicznej. Wieloletni doświadczony wykładowca i trener z zakresu: Prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych i zarządzania nieruchomościami ( w tym: na Politechnice oraz seminariach i szkoleniach na terenie całej Polski). Posiada nie tylko wiedzę ale wieloletnie doświadczenie praktyczne. Posiada uprawnienia budowlane i jest rzeczoznawcą branżowym. Autor publikacji z zakresu procesu budowlanego i prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych. Prowadzi firmę zajmującą się m.in.: kontrolami okresowymi - stanu technicznego obiektów budowlanych i zastępczymi nadzorami inwestorskimi oraz opracowuje opinie
i ekspertyzy techniczne z tego zakresu.WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto mBank  nr:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanychw formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.
 Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E: szkolenia@deway.pl


                                                                                                                                               PARTNERZY MEDIALNI

Książka Obiektu Budowlanego 2021 - Jak prawidłowo i bezpiecznie prowadzić dokumentację zgodnie z najnowszymi przepisami Prawa Budowlanego

01 stycznia 2022

ZGŁOSZENIE PDF

ZGŁOSZENIE ONLINE