31 grudnia 2024

Karty charakterystyki - kluczowe zmiany formatu i wymagania od 2022 r.

2024 r. - Online
Godz.: 9:00 - 15:00

 OPIS  |  KORZYŚCI  |  ADRESACI  |  PROGRAM  |  PRELEGENCI  |  METODY  |  CENA  |  WARUNKI UCZESTNICTWA

 


OPIS SZKOLENIA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. wprowadziło zmiany wymagań dotyczących sporządzania kart charakterystyki określonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (REACH). Zmieniony został format karty - w obowiązującej strukturze karty dodano nowe podsekcje. Najważniejsze zmiany dotyczące informacji zawartych w karcie charakterystyki obejmują obowiązek zamieszczania informacji w przypadku nanopostaci oraz substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, obowiązek wskazywania specyficznych stężeń granicznych (SCL) i oszacowanej toksyczności ostrej (ATE) składników mieszanin, określenie zasad zamieszczania numeru UFI. Rozporządzenie zmieniające stosuje się od 1 stycznia 2021 r., ustawodawca przewidział 2-letni okres przejściowy, ale karty charakterystyki dostarczane po 31 grudnia 2022 r. będą musiały spełniać nowe wymagania.
 KORZYŚCI

 • Dowiesz się jakie są aktualne przepisy dotyczące kart charakterystyki
 • Poznasz praktyczne wskazówki w zakresie przekazywania informacji w łańcuchu dostaw
 • Poinformujemy Cię o zmianach obowiązujących po 1 stycznia 2021 r.
 • Będziesz wiedział, jakie dane są potrzebne, aby wypełnić kartę charakterystyki
 • Podpowiemy Ci w jaki sposób sprawdzić przesłaną kartę charakterystyki i jak wygląda aktualny format karty

 ADRESACI

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zajmujących się kartami charakterystyki – zarówno do osób sporządzających karty charakterystyki, jak i do osób zarządzających kartami charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin otrzymanymi od dostawców i ustalających na ich podstawie środki kontroli ryzyka w swoim zakładzie pracy. Zgodnie z rozporządzeniem REACH karty charakterystyki przygotowują osoby kompetentne, a dostawcy substancji i mieszanin chemicznych muszą zapewnić, że osoby te odbyły stosowne szkolenia, w tym szkolenia przypominające.

 PROGRAM

 1. Aktualne podstawy prawne określające tryb i zasady sporządzania aktualizacji i udostępniania odbiorcom karty charakterystyki – obowiązujące terminy wprowadzenia zmian
 2. Struktura karty charakterystyki, zmiany  wprowadzone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 
 3. Omówienie informacji zamieszczanych w poszczególnych sekcjach i podsekcjach karty
 4. Wymogi ogólne dotyczące karty (data sporządzenia, aktualizacja)
  - Identyfikator produktu w przypadku substancji i mieszaniny, gdzie powinny być umieszczone numery rejestracji substancji w postaci własnej
     i stanowiących składniki mieszanim
  - Zastosowania zidentyfikowane i odradzane
  - Elementy klasyfikacji i oznakowania produktu w sekcji 2, w tym informacje uzupełniające wymagane na oznakowaniu umieszczane zgodnie
     z art. 25 i 32 CLP
  - Zasady wyboru składników wymienianych w sekcji 3 karty charakterystyki mieszaniny i informacje o składnikach zamieszczane w tej sekcji
  - Klasyfikacja składników a klasyfikacja mieszaniny
  - Parametry kontroli narażenia (najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy wraz z zalecanymi procedurami monitorowania,
     dopuszczalne wartości biologiczne oraz wartości DNEL i PNEC) oraz techniczne i indywidualne środki kontroli narażenia – sekcja 8
  - Struktura sekcji 11 – informacje toksykologiczne – wynikająca z wprowadzenia klasyfikacji CLP
  - Informacje o aktach prawnych oraz o ocenie bezpieczeństwa chemicznego w sekcji 15 – na co zwrócić szczególną uwagę
  - Inne informacje (sekcja 16)
  - Co to jest numer UFI i kiedy należy zamieścić go w karcie charakterystyki mieszanin
 5. Scenariusze narażenia – wybór właściwego scenariusza narażenia, dokumentowanie zgodności zalecanych w scenariuszu warunków stosowania z warunkami w zakładzie, włączanie informacji ze scenariuszy narażenia do kart charakterystyki przeznaczonych dla odbiorców mieszaniny. Scenariusz narażenia jako element oceny bezpieczeństwa chemicznego – kiedy powinniśmy otrzymać od dostawcy substancji scenariusz narażenia
 6. Struktura scenariusza narażenia, scenariusze cząstkowe
  - Zamieszczanie SN jako załącznika do karty charakterystyki lub włączania informacji do kart
  - Jak korzystać z załączonych scenariuszy narażenia – wybór właściwych scenariuszy, sprawdzenie zgodności z warunkami stosowania w zakładzie
     pracy, jak przekazać informacje ze scenariusza swojemu odbiorcy
 7. Pytania i odpowiedzi.
   


PRELEGENCI

Ekspert  i praktyk z ponad 15 letnim  doświadczeniem w obszarze chemikaliów (REACH, CLP, ustawa o substancjach chemicznych, przepisy dotyczące specyficznych grup produktów chemicznych). Zajmuje się zagadnieniami związanymi z obowiązkami producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów  chemikaliów. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w opracowywaniu kart charakterystyki, klasyfikacji mieszanin chemicznych na podstawie ich składu oraz sporządzaniu oznakowania substancji i mieszanin wymaganego na podstawie ww. przepisów. 
 METODY SZKOLENIA

- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting, Teams
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie emailem lub przez formularz  online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa: indywidualny kod dostępu, link  do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link  i kod dostępu
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 CENA SZKOLENIA

699 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 17.11.2022 r.
799 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 17.11.2022 r.

W cenie szkolenia
- udział w szkoleniu dla jednej osoby- certyfikat- materiały szkoleniowe w pdf

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto mBank  nr:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 


 

Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E:  szkolenia@deway.pl

UDOSTĘPNIJ  

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW