10 czerwca 2022 r.

DYREKTYWA O SYGNALISTACH
- nowe wymagania prawne dla organizacji - warsztaty

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E: konferencje@deway.pl

METODY DZIAŁANIA

 • Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia np. Zoom, Teams
 • Bez wychodzenia z domu
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi
 • By uczestniczyć w wydarzeniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
 • Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania
   

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu przesyłają zgłoszenie emailem lub przez formularz online
 • Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy Ci: indywidualny kod dostępu, link do zajęć
  i materiały webinarowe
 • W dniu wydarzenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link  i kod dostępu
 • Po zakończonym spotkaniu przesyłamy certyfikat uczestnictwa

Uczestnicząc w wydarzeniu :

 • Poznasz rekomendowane standardy zarządzania zgodnością (nie wdrożenie regulacji zagrożone jest grzywną, karą pozbawienia wolności do lat 3)
 • Dostaniesz praktyczne wskazówki z zakresu implementacji właściwych procedur i systemów monitorowania zgodnych z dyrektywą unijną
 • Pokażemy scenariusze postępowań oraz nauczysz się oceniać ryzyka wynikające z błędnego wdrożenia procedur
 • Unikniesz błędów we wdrożeniach procedur i odpowiedzialności karnej
 • Poznasz zapisy, które które powinieneś wprowadzić do wdrażanych procedur dla zminimalizowania ryzyka

Pobierz broszurę

Zarejestruj się

W grudniu 2021 minął czas na implementację dyrektywy UE o ochronie sygnalistów, wkrótce w polskim prawie pojawią się przepisy nakładające nowe obowiązki.
Podmioty sektora prywatnego i publicznego będą musiały wdrożyć wewnętrzne procedury umożliwiające zgłaszanie nadużyć prawa. Do podmiotów należeć będzie w jakim stopniu, w jakim zakresie oraz jakimi kanałami umożliwić zgłaszanie tych informacji. Ponadto podmioty te będą musiały podejmować działania następcze związane z wyjaśnieniem źródła takich nadużyć. Wszelkie działania niezgodne takie jak np. naruszające poufność sygnalisty, podejmowane działania odwetowe, a nawet ich próby mogą wiązać się
z odpowiedzialnością karną. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają jak się przygotować na nowe regulacje oraz jakie są dobre praktyki w zakresie wdrażania i utrzymania systemów zgłaszania.


GRUPA DOCELOWA

 • Menedżerowie i specjaliści działów HR
 • Menedżerowie i specjaliści działów kadr
 • Szefowie Departamentów Compliance
 • Dyrektorzy i Menedżerowie działów prawnych
 • Dyrektorzy i Menedżerowie ds. Zapewnienia Zgodności
 • Księgowi
 • Dyrektorzy i Menedżerowie ds. Zarządzania Ryzykiem
 • Wszystkie osoby zajmujące się zagadnieniami compliance

OPIS  WYDARZENIA

mec. Krzysztof Krak
Prawnik, ekspert ds. compliance i przeciwdziałania nadużyciom, analityk.
Doradza i szkoli w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom
w podmiotach publicznych i prywatnych oraz systemów zgłaszania nadużyć. Prowadzi audyty śledcze pod kątem nadużyć i korupcji. Wykonuje analizy i weryfikację podmiotów w zakresie ryzyka nadużyć
i korupcji.
Pracował jako of counsel w jednej z kancelarii prawniczych doradzając m.in. w zakresie rozwiązań antykorupcyjnych. Wcześniej ponad 25 lat był związany
z organami ścigania, od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Jako dyrektor departamentu analiz odpowiadał za wdrożenie i realizację zadań analitycznych biura w zakresie oceny mechanizmów korupcyjnych i działań godzących w interesy ekonomiczne państwa. Nadzorował działania edukacji antykorupcyjnej prowadzonej przez biuro. 
Prowadzi zajęcia dla studentów studiów podyplomowych na kilku uczelniach wyższych. Autor publikacji
o tematyce przeciwdziałania korupcji i whistleblowingu.

9.00 - 10.30 

 • sygnalista w organizacji
 • elementy decydujące o skuteczności systemów zgłaszania naruszeń prawa i nieprawidłowości
 • cele i obszary objęte zakresem regulacji przepisów o ochronie sygnalistów
 • status sygnalisty i innych osób chronionych w związku ze zgłoszeniami
   

10.30 - 10.45 Przerwa

10.45 - 12.15

 • zgłoszenie wewnętrzne, zewnętrzne i ujawnienie publiczne
 • obowiązki pracodawcy
 • bezpieczne procedury i kanały informowania o zgłoszeniach
 • poufność i anonimowość zgłaszania - dobre praktyki

 

12.15 - 12.45 Przerwa

12.45 - 14.15

 • działania następcze – rodzaje, obowiązki
 • prowadzenie postępowania w sprawie zgłoszenia i dokumentacja
   

14.15 - 14.30 Przerwa

14.30 - 16.00

 • środki ochrony sygnalisty i osób, których dotyczy zgłoszenie
 • procedury zgłoszeń wewnętrznych, ochrona osób zgłaszających - inne przepisy prawa
 • zasady tworzenia kanałów zgłoszeń o nadużyciach - dobre praktyki

KONTAKT

PRELEGENCI

PROGRAM

Webinarium

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW