ZGŁOSZENIE ONLINE

17 czerwca 2024

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego - warsztaty praktyczne

17 czerwca 2024 r. - Online
Godz.: 9:00 - 15:00

 OPIS  |  KORZYŚCI  |  ADRESACI  |  PROGRAM  |  PRELEGENCI  |  METODY  |  CENA  |  WARUNKI UCZESTNICTWA

 


Cyfrowa książka obiektu budowlanego szkolenie - OPIS

Szkolenie jest praktycznym warsztatem, który umożliwia prowadzenie cyfrowej książki obiektu budowlanego. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:
•    podstawowe nowe wymagania dotyczące prowadzenia KOB,
•    nowe obowiązki właściciela lub zarządcy, w tym obowiązek wyznaczenia osoby fizycznej do prowadzenia c-KOB
•    przerzucenie na osoby wykonujące kontrole obowiązku rejestrowania kontroli w c-KOB,
•    nowe terminy w wypełnianiu c-KOB,
•    zawężony zakres wprowadzania danych do c-KOB,
•    zasady zakładania i prowadzenia c-KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków

Czy wiesz:
•    co nowego w prowadzeniu książki obiektu budowlanego wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane?
•    od kiedy obowiązuje cyfrowa książka obiektu budowlanego (c-KOB)?
•    jak zakłada się i prowadzi cyfrową KOB?
•    gdzie rejestrować przeglądy i kontrole instalacji elektrycznych, gaśnic, hydrantów - czy wszystkie muszą być uwzględnione w KOB?
•    kto może dokonywać wpisów w KOB?
•    czy trzeba będzie robić inwentaryzację posiadanej dokumentacji?
•    w jaki sposób dokumentować w KOB poszczególne etapy remontów oraz innych robót budowlanych?
•    Do kiedy można jeszcze prowadzić papierową KOB na dotychczasowych zasadach?
 Szkolenie z prowadzenia książki obiektu budowlanego - KORZYŚCI

 • Uczestnicy dowiedzą się jakie zmiany w prowadzeniu KOB wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane
 • Powiemy do kiedy prowadzimy KOB  na dotychczasowych zasadach, a od kiedy wyłącznie cyfrową KOB (c-KOB)
 • Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jaką dokumentacje obiektu należy skompletować i rejestrować w KOB i c-KOB
 • Pokażemy jak strona po stronie (ekran po ekranie) założyć i prowadzić c-KOB
 • Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem uzyskają Państwo odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania podczas prowadzenia KOB

 ADRESACI

 • Zarządcy budynków
 • Administratorzy nieruchomości
 • Właściciele obiektów i budowli (hal, magazynów)
 • Działy techniczne, administracyjne w firmach produkcyjnych i usługowych 

   Szkolenie z prowadzenia książki obiektu budowlanego - PROGRAM

 1. Nowe przepisy dotyczące prowadzenia KOB w ustawie Prawo budowlane:
  1.    Dla jakich obiektów prowadzimy KOB
  2.    Dla jakich obiektów nie prowadzi się KOB
  3.    Jakie wpisy dokonuje się w c-KOB i w jakich terminach
  4.    Kto i kiedy zakłada c-KOB
  5.    Kto prowadzi c-KOB
  6.    Jakich wpisów do c-KOB dokonują osoby wykonujące okresowe kontrole
  7.    Zasady przydzielania i pozbawiania dostępu do c-KOB
  8.    Nowe kary za nie przestrzeganie przepisów związanych z KOB
  9.    Od kiedy obowiązuje c-KOB – przepisy przejściowe
   
 2. Nowe rozporządzenie w sprawie c-KOB:
  1.    Zawartość c-KOB
  2.    Co należy wpisać do poszczególnych nowych tablic w c-KOB
  3.    Jak prowadzić KOB w formie papierowej
  4.    Zasady dokonywania wpisów i poprawek wpisów
   

 3. Podsumowanie, czyli jak założyć i prowadzić c-KOB?
  1.    Przepisy przejściowe, czyli do kiedy prowadzimy książkę na dotychczasowych zasadach, a od kiedy możemy przejść na c-KOB
  2.    Wymagane dokumenty do założenia c-KOB
  3.    Jak założyć konto w systemie c-KOB
   

 4. Ćwiczenia – zakładanie i wypełnianie c-KOB:
   1.    logowanie i założenie c-KOB
   2.    strona startowa, wybór roli, profil użytkownika
   3.    interesariusze
   4.    informacje o obiekcie budowlanym,
   5.    dane właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego
   6.    przeprowadzone kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane
   7.    ekspertyzy i opinie techniczne
   8.    wpisy do c-KOB:
           a)    przeglądy techniczne, konserwacja oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych
           b)    roboty budowlane związane z obiektem budowlanym wykonywane po oddaniu do użytkowania
           c)    katastrofy budowlane dotyczące obiektu budowlanego
           d)    decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczące obiektu budowlanego
   9.    wydruk cKOB i jej poszczególnych części – pliki PDF i wydruk papierowy
   10.    raporty i logi
   11.    przeglądanie cKOB i rejestrów – filtry i ich zawartość
   

 5. Jakie okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego są rejestrowane w KOB?
  1.    Roczne
  2.    Półroczne (obiektów wielkopowierzchniowych)
  3.    Pięcioletnie
  4.    Bezpiecznego użytkowania
  5.    Kontrola nieuzasadnionych ingerencji w budynkach mieszkalnych
  6.    Uprawnienia do wykonywania kontroli
   

 6. Wymagania dla przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych:
  1.    Co to jest sprzęt przeciwpożarowy?
  2.    Zasady wykonywania przeglądów konserwacyjnych i napraw sprzętu p.poż.
  3.    Czy na pewno przeglądy sprzętu przeciwpożarowego trzeba wykonywać co roku, czy są inne wymagania?
   

 7. Ustawowe wymagania dotyczące zawartości protokołu z kontroli
  1.    Zawartość i struktura protokołu
  2.    Co w przypadku nie wykonania zaleceń we wskazanym terminie, czyli uprawnienia nadzoru budowlanego w przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego

 PRELEGENCI

Ekspert z doświadczeniem ponad 20 letnim w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych.
Był przewodniczym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Od 2009 prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami.
 Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych
z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

 METODY SZKOLENIA
- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting, Teams
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie przez formularz online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa indywidualny link do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 CENA SZKOLENIA

799 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 4.06.2024 r.
899 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 4.06.2024 r.

W cenie szkolenia
udział w szkoleniu dla jednej osoby, certyfikat, materiały szkoleniowe

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na rachunek mBank S.A., nr konta:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 


 

Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E:  szkolenia@deway.pl


                                                                                                                                                     PARTNERZY MEDIALNI

UDOSTĘPNIJ  

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW